MB-ombud

Du har nyligen blivit utsedd till MB-ombud eller så funderar du på att bli MB-ombud i Svenska Målareförbundet. Här kommer information om vilka uppgifter ett MB-ombud har.

 Som MB-ombud ska du:
✔ Ta emot information från företaget
✔ Förhandla med företaget
✔ Föra samtal med medlemmarna om de vanligaste fackliga frågorna på arbetsplatsen.

Som MB-ombud har du rätt att ta emot information enligt 19 § MBL, förhandla innan viktiga förändringar enligt 11 & 12 § MBL och iakttaga tystnadsplikt enligt 21 § MBL. Som MB-ombud har du inte rätt att förhandla om så kallade rättstvister, inte heller det som berör inhyrning av andra företag, så kallade 38 § förhandlingar. Med det ovan nämnda är det därför viktigt att avdelning och MB-ombudet har en dialog för att på så sätt klargöra vilka områden och uppgifter som uppdraget innefattar.

 

Kunskap som du behöver för att vara MB-ombud:
✔ Fackets idé och verksamhet
✔ Medbestämmandelagen (MBL)
✔ Lagen om anställningsskydd (LAS)
✔ Semesterlagen
✔ Förtroendemannalagen (FML)
✔ Kollektivavtalet för måleriyrket
✔ Involvera och inspirera andra i verksamheten
✔ Hitta information
✔ Pedagogik
✔ Hur man hanterar konflikter

I kollektivavtalet för Måleriyrket hittar du överenskommelsen om företagsanpassad MB-organisation. I Medbestämmandelagen hittar du paragrafernas innehåll och betydelse. Tänk på att hela kollektivavtalet för måleriyrket samt flertalet av de arbetsrättsliga lagstiftningarna kommer vara aktuella i flertalet frågor som ett MB- ombud har att göra med.

Introduktion av MB-ombud

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara MB-ombud.

Läs mer

Uppdaterad: