Målarnas studier

Som medlem eller förtroendevald i Målarna får du tillgång till ett stort utbud av utbildningar som rör dig och ditt arbete. Vi har många olika utbildningar för dig som vill jobba fackligt eller bara vill veta mer om facket. 

Som medlem eller förtroendevald i Målarna får du tillgång till ett stort utbud av utbildningar som rör dig och ditt arbete. Vi har många olika utbildningar för dig som vill jobba fackligt eller bara vill veta mer om facket. ”

Brödtext: ”Anledningar till att utbilda sig är många. Genom att gå någon av Målarnas utbildningar får du med dig kunskap som gör dig mer medveten om dina rättigheter och möjligheter. Du blir mer medveten om hur du kan påverka din och dina arbetskamraters arbetsvillkor, lön, arbetsmiljö med mera. Via oss hittar du utbildningar i allt från ledarskap till praktisk ergonomi.

Du har laglig rätt att vara ledig från jobbet för att delta i facklig utbildning. I vissa fall kan du dessutom få ekonomisk ersättning för studierna. Det har vi fått tack vare fackligt engagemang.

Om du är förtroendevald har du en utökad rätt till ledighet för fackliga studier. Vissa av dessa studier har du också rätt att genomföra på betald arbetstid.

Målarna har tagit fram en studiekatalog, kontakta din avdelning för att få ett exemplar.

Uppdaterad: