Regler kring studieledighet

Enligt svensk lag (förtroendemannalagen samt studieledighetslagen) har du rätt till ledighet för deltagande på fackliga kurser.

Arbetsgivaren har möjligheten att senarelägga ditt deltagande om tillfället är opassande, men kan aldrig neka dig att delta i kursen. Du bör söka ledigt senast 14 dagar före kursstart.

Vid ledighet för uppdraget utbetalas din lön enligt samma villkor som när du arbetat med dina ordinarie arbetsuppgifter. Du har också rätt att delta i utbildningar och vara med när man ändrar eller planerar nya lokaler eller inköp av verktyg.

Vem betalar din ledighet?
För att sköta ditt uppdrag har du rätt att vara ledig från dina ordinarie arbetsuppgifter för den tid som uppdraget kräver. Rätten till ledighet gäller både för att utföra uppdraget och för att gå de utbildningar som du behöver för uppdraget. Enligt lag och avtal är det i regel arbetsgivaren som betalar lön för den tid som går åt. Det går att läsa följande i lagen:
"Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombudet får erforderlig utbildning" – innebörden är att ett skyddsombud ska ha den utbildning som krävs för att kunna utföra uppdraget på ett så bra sätt som möjligt.

"Ledighet och ersättning till ledamot i MB-grupp eller kontaktombud regleras enligt förtroendemannalagen."

Uppdaterad: