Målarna lämnar förhandlingarna om Trygghet & Omställning

Målarna, har beslutat att lämna de så kallade LAS-förhandlingarna, även kallat förhandlingarna om Trygghet & Omställning Förhandlingarna har för förbundets räkning genomförts av LO och förhandlats mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. LO har därmed inte längre Målarnas mandat att förhandla för förbundets räkning i denna fråga.

Publicerad:

Vi från Målarna har från början varit skeptiska att förhandla under de omständigheter som Januariavtalet stipulerar. Januariavtalets omständigheter innebär att förhandlingarna om Trygghet & Omställning på ett eller annat sätt ska innebära försämringar för våra medlemmar, annars kommer det ännu värre försämringar från politiskt håll. Detta är en ordning inom den svenska modellen som för oss är främmande men som vi trotts detta ställt oss under. I stort av defensiva skäl för våra medlemmars skull.

Målarna har varit en del av förhandlingarna så här långt och med goda ambitioner i alla delar, i synnerhet de delar som rör omställning. Vi kan inte annat än beklaga att vi nu tvingas ta det beslut om att frånträda förhandlingarna som vi gör.

De förhandlande parterna har nu lagt fram en avsiktsförklaring för förbunden att ta ställning till. När vi sammantaget då ser att det innebär långtgående försämringar för våra medlemmar kan vi inte rakryggat stå bakom detta utan väljer därför att träda ur. Vi gör det av primärt tre skäl.

- Avsiktsförklaring är en främmande fågel i kollektivavtalsförhandlingar då det inte går att överblicka dess framtida konsekvenser
- Avsiktsförklaringen öppnar upp stora delar av LAS till våra medlemmars nackdel och
- Våra medlemmar har behov av mer trygghet. Avsiktsförklaringens inriktning innebär mindre trygghet för våra medlemmar och mer makt åt arbetsgivarna.

Vi som fackförbund kan, och kommer, inte legitimera försämringar för våra medlemmar, oavsett vilka som står bakom dem.

Vi som fackförbund är inte en underentreprenör till politiken, vill politiken försämra för vanligt folk får dem stå för det själva.

Vi har några grundläggande uppdrag, att företräda våra medlemmar både ekonomiskt och maktmässigt på arbetsplatsen är bland det viktigaste av dem. Ofta hör dessa såklart ihop. Målarnas sammantagna slutsats av det som nu ligger framför oss, är att det skulle försämra både ekonomiskt och maktmässigt för våra medlemmar.

Att andra förbund har andra slutsatser får stå för dem, det är i sak ingenting ovanligt och heller ingenting vi har en åsikt om, annat än att vi såklart hoppas att de når framgångar i förhandlingarna.

Förutom Målarna har även Fastighets, Seko, Byggnads och Kommunal lämnat förhandlingarna om LAS.

Uppdaterad: