Fotograf: Katalys

Ny 6F-rapport: Hur når vi jämställda löner i arbetarklassen?

6F:s nya rapport om jämställda löner redovisar tre sätt som kan halvera eller utplåna löneskillnaderna mellan kvinnor och män bland arbetare i Sverige.
Ett låglönelyft i kronor kombinerat med procentuellt lönepåslag för övriga, ett avtrappat kronpåslag och ett riktat lönelyft till 16 kvinnodominerade yrkesgrupper.

Publicerad:

– Frågan om jämställdhet mellan könen är en ödesfråga för samhället. Att vi år 2019 har så stora löneskillnader mellan kvinnor och män är ett underkännande. 6F-rapporten visar att det krävs stora låglönesatsningar för att ens vara i närheten av att nå LO-förbundens gemensamma mål om halvering av löneskillnaderna mellan könen. Detta samtidigt som 6F-förbunden tidigare drivit frågan om rejäla låglönesatsningar inom ramen för LO-samordningen och mötts av motstånd där, säger Magnus Pettersson, ordförande för Fastighets och 6F.

6F-rapporten "Vägar till jämställda löner inom arbetarklassen" presenteras i dag. Där redovisar rapportskrivaren, docent Markus Kallifatides vid Handelshögskolan i Stockholm, tre alternativa sätt att nå en halvering respektive utplåning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i den svenska arbetarklassen:

  • ett låglönelyft i kronor kombinerat med procentuellt lönepåslag för övriga.
  • ett avtrappat kronpåslag.
  • ett "riktat" lönelyft till 16 kvinnodominerade yrkesgrupper.

Löneskillnaden mellan könen inom arbetarklassen förklaras av att kvinnor dominerar inom exempelvis barn- och äldreomsorg och sjukvård där löneläget är lägre än i till exempel gruvnäring, byggsektor och energisektor där löneläget är högre och där männen dominerar stort i antal. Rapporten är en ny underlagsrapport i 6F:s lönepolitiska utredning "Lönebildning för jämlikhet".

Docent Markus Kallifatides vid Handelshögskolan i Stockholm har haft uppdraget att utreda metoder för LO och LO-förbunden att nå sitt gemensamma mål om halvering av löneklyftan mellan kvinnor och män till år 2028.

Rapporten är den femte underlagsrapporten i 6F:s lönepolitiska utredning "Lönebildning för jämlikhet".

Läs hela rapporten här.

Fackförbunden i 6F är Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.

Kontakt:
Kristoffer Arvidsson Thonäng, projektledare 6F lönebildningsprojekt "Lönebildning för jämlikhet"
072-733 27 80

Rapporten presenteras på ett seminarium onsdag 3 april, Barnhusgatan 6, lokal Kompassen i Stockholm kl. 10.30–12.00. Deltagande på seminariet är Marie Nilsson, ordförande IF Metall, Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega, Magnus Pettersson, ordförande Fastighets/6F samt Markus Kallifatides docent vid Handelshögskolan Stockholm. Tankesmedjan Katalys ordnar seminariet.

Anmäl dig till seminariet här.

Uppdaterad: