Fotograf: Dan Coleman

VIKTIG INFORMATION: Nya regler för redovisning av lön och skatt påverkar dig som anställd!

Från 1 januari 2019 ska din arbetsgivare redovisa din lön, annan ersättning samt skatt varje månad till Skatteverket. Dessa uppgifter har tidigare redovisats årsvis genom kontrolluppgift.

Publicerad:

De nya reglerna syftar bland annat till att minska administrationen för arbetsgivaren då ett stort moment kring arbetet med de årliga kontrolluppgifterna försvinner. Genom att arbetsgivardeklaration införs på individnivå kommer det också bli enklare för de anställda att kontrollera hur mycket arbetsgivaravgift som betalats in och att skatter har dragits av. Samtidigt underlättas det för Skatteverket att komma åt svartarbete och förutsättningarna för att hitta oredovisade inkomster ökar.

Eftersom arbetsgivaren med de nya reglerna ska redovisa den ersättning och det skatteavdrag som gjorts för varje anställd under månaden, kommer det att ställa högre krav på arbetsgivaren att redovisa rätt.

Som tidigare så ska du fortfarande få lönebesked från din arbetsgivare varje månad. Däremot kommer du från och med januari 2020 inte längre att få någon årlig kontrolluppgift.

Uppgifterna som redovisats till Skatteverket kommer du som tidigare att kunna se i din inkomstdeklaration.

Du är precis som tidigare år skyldig att kontrollera alla uppgifter i din deklaration men du kommer nu behöva ha dina lönebesked att jämföra med.

Därför är det nu ännu viktigare att du som anställd får dina lönebesked och att du sparar dem. Det är också viktigt att du varje månad stämmer av lönebeskedet så den stämmer. Om det inte stämmer ska du direkt meddela din arbetsgivaren detta så att felet kan åtgärdas.

Snart, preliminärt i mitten av mars, kan du som anställd löpande följa vad din arbetsgivare har redovisat till Skatteverket. Detta gör du på Skatteverkets Mina sidor.

Mer information om detta kan ni hitta på www.skatteverket.se

Uppdaterad: