Friska arbetsplatser

Publicerad:

I oktober varje år (vecka 43) arrangeras Europeiska arbetsmiljöveckan som är en höjdpunkt i varje kampanj för ett hälsosamt arbetsliv.

2018 och 2019 är ämnet

Friska arbetsplatser

HANTERA FARLIGA ÄMNEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT

På många arbetsplatser i Europa påverkas arbetstagarna av exponering för farliga ämnen. Under de senaste årtiondena har vissa ämnen, som asbest (som orsakar svåra och i vissa fall dödliga lungsjukdomar) och vinylklorid (som orsakar levercancer) förbjudits, begränsats eller underställts stränga regelverk. Trots det är farliga ämnen alltjämt en viktig arbetsmiljöfråga på arbetsplatserna.

Stora företag använder ofta mer än tusen olika kemiska produkter, t.ex. färg, bläck, lim och rengöringsmedel. Produkterna består vanligen av en blandning av flera olika kemiska ämnen. Även småföretag såsom bilverkstäder kan använda lika många. För vissa sektorer, t.ex. byggbranschen, finns tiotusentals olika kemiska produkter tillgängliga på marknaden för olika arbetsuppgifter. I sitt arbete kan en enskild arbetstagare komma i kontakt med flera hundra olika kemiska ämnen.

Men vi nöjer oss inte med en vecka! Varje dag så arbetar Regionala skyddsombud och skyddsombud på arbetsplatserna runt om i Sverige för att din arbetsmiljö ska bli bättre. Målarna arbetar kontinuerligt för att ta fram dels olika skrifter som är anpassade för måleri och lackbranschen, vi har bland annat en framtagen folder för gravida och ammande i måleri branschen och snart har vi även en folder för gravida och ammande inom lackbranschen. Vi samarbetar med arbetsgivarorganisationerna tillsammans med Prevent för att ta fram verktyg till arbetsgivare och skyddsombud för att de ska kunna arbeta med att förbättra arbetsmiljön för alla.

Vad är farliga ämnen? Finns de på min arbetsplats? Hur kan man känna igen dem och hantera dem? Vart vänder jag mig om jag är osäker?

Känner du att du har frågor men inte vet vart du ska hitta svaren till den?

Vänd dig först och främst till din arbetsgivare och fråga, har du ett skyddsombud på arbetsplatsen? Perfekt! Fråga skyddsombudet om råd.

Finns inte skyddsombud på din arbetsplats ta kontakt med det regionala skyddsombudet via din avdelning under fliken "kontakta din avdelning".

Uppdaterad: