Fotograf: Pixabay

Så fungerar de nya karensreglerna

Den 1 januari 2019 trädde de nya reglerna om karensavdrag i kraft. De nya reglerna innebär att karensdagen har ersatts av ett karensavdrag. Detta innebär att kollektivavtalen har uppdaterats.

Publicerad:

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

En förändring är att möjligheten att få kortare karens vid sjukskrivning del av dag försvinner. Ett helt karensavdrag kommer dras oavsett om sjukanmälan sker sent på dagen. Det kan dock aldrig bli ett högre karensavdrag än vad sjuklönen skulle varit. Det innebär att om man blir sjuk och går hem sent på dagen och sedan tillfrisknar och går till arbetet dagen efter, blir karensavdraget bara för de timmar som man inte jobbade.

För arbetssökande eller vid föräldraledig sjukanmäler man sig direkt till Försäkringskassan så dras karensavdraget från sjukpenningen. Karensavdraget motsvarar då en hel dag med sjukpenning.

Nedan kan du läsa bifogade informationsbrev som förbundet sänt till hängavtalsbundna måleri- och lackföretag.

Information till måleriföretag

Information till lackföretag


Hör av dig om du har frågor!

Uppdaterad: