Peter Sjöstrand, vice ordförande & Förhandlingschef

Peter Sjöstrand, vice ordförande & Förhandlingschef

Fotograf: Diana Oldenburg

Under 2019 kommer Målareförbundet att starta arbetet inför avtalsrörelse 2020

Som duktiga yrkesmän vet vi att det inte går att slarva med underarbetet om det ska bli ett bra slutresultat, detsamma gäller avtalsförhandlingar, förberedelse krävs om resultatet skall bli bra. Därför kommer Målareförbundet under 2019 att genomföra olika aktiviteter för att vi skall vara så bra förberedda till de kommande avtalsförhandlingarna som möjligt.

Publicerad:
  • I maj månad genomför vi en enkätundersökning till samtliga medlemmar där vi frågar om hur de ser på olika frågor och vad de tycker är viktigast att förändra i kollektivavtalen.
  • Alla våra lokalavdelningar kommer att genomföra lokala avtalsråd där alla medlemmar är välkomna att diskutera olika avtalsförslag.
  • Vi kommer att genomföra tre regionala avtalsråd där vi i en större krets diskuterar och prioriterar bland olika avtalsförslag.
  • I slutet på året genomförs det centrala avtalsrådet i Stockholm där alla avdelningar har representanter, det är här som de slutliga ställningstagandet tas om vilka frågor vi kommer att driva i de kommande avtalsförhandlingarna.
  • Alla avdelningar kommer under året att vara aktiva och synas ute på arbetsplatserna för att träffa medlemmar och bl.a. diskutera avtalsfrågor.

– Vi vill att så många som möjligt är med och säger vad de tycker och tänker, säger förbundets vice ordförande Peter Sjöstrand, allas åsikter är viktiga, det är en del av vår demokrati som i slutänden påverkar alla medlemmars löne- och arbetsvillkor, så jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att vara med och bidra med sina synpunkter och erfarenheter.

Uppdaterad: