Beräkna din avtalspension SAF-LO

Målarnas räknesnurra

Under perioden april till juni varje år skickar Fora ut pensionsbeskeden för avtalspenisonen. Det är viktigt att kontrollera att du får alla pengar som du har rätt till!
Här kan du räkna ut hur mycket du får i avtalspension och se varför det är så bra med kollektivavtal! 

Summan som du får fram är innan avdrag för Foras förmedlingskostnad (1,5 procent).

Vill du veta mer, kontakta din avdelning.

Avtalspension SAF-LO

Räkna ut hur mycket du får i avtalspension och varför det är så bra med kollektivavtal!

Pröva räknesnurran här!

 

I Målarnas kollektivavtal gäller Avtalspension SAF-LO. Avtalspension börjar betalas in från och med den månad du fyller 22 år (gäller från 1 januari 2023). Det är då du börjar samla in till din tjänstepension. Du fortsätter sedan att tjäna in till din tjänstepension fram till att du blir 65 år.

Åldern från när man börjar tjäna in till sin tjänstepension har sänkts stegvis:

2021: 24 till 65 år
2022: 23 till 65 år
2023: 22 till 65 år

Inbetalningarna sker en gång om året, hur mycket det blir beror på vad du tjänat under året. Din arbetsgivare betalar: 

Arbetsgivaren betalar in 4,5 procent av årslönen upp till 532 500 kronor (gäller inkomst under 2022). Det motsvarar en månadslön på cirka 44 375 kronor.
På lönedelar över 44 375 kronor per månad avsätts 30 procent av lönesumman.

Exempel:

Tjänar du till exempel 29 000 kronor per månad blir det 348 000 kronor per år. Då ska cirka 15 660 kronor, motsvarande 4,5 procent av din årslön, betalas in årligen till din Avtalspension SAF-LO.

Håll koll på din pension!

Räkna ut hur mycket du får i avtalspension och varför det är så bra med kollektivavtal!

Granskad: