Byt fack till Målarna

Så här gör du för att byta från ett annat fackförbund till Målarna.

Byt från annat LO-förbund till Målarna
Är du medlem i ett annat LO-fack och vill byta till Målarna? På bytlofack.se gör du bytet snabbt och enkelt. Du skriver in dina uppgifter, bekräftar med mobilt Bank-id och sedan sköter vi och ditt nuvarande fack resten!

Byt från övriga fack till Målarna
Vill du byta till Målarna från ett annat fack än LO-facken? Kontakta ditt nuvarande fack och begär utträde, skriv sedan in dig direkt i Målarna här.

Byt till Byggnads a-kassa
Vill du byta från din nuvarande a-kassa till Byggnads a-kassa?, som Målarna tillhör. Skriv in dig direkt i Byggnads a-kassa här och kryssa i att du vill ha hjälp att byta från din uvarande a-kassa. A-kassorna sköter sedan övergången och säkrar att du inte går miste om din intjänade tid.

Uppdaterad:
Kategorier: