Fotograf: Dan Coleman

Arbetsplatsen

Att målarna ska kunna äta, tvätta sig och byta om i en bra miljö har Målaremästarna och Svenska Målareförbundet träffat avtal om.

Trivsamma och ändamålsenliga personalutrymmen för målarna, oavsett om det är en bod eller en tillfälligt inredd tvättstuga, är ett gemensamt intresse och uppfattning.

Alternativen:
1. Fasta personalutrymmen
2. Bodar
3. Tillfälliga personalutrymmen
4. Rastvagn

Vi kan konstatera att medlemmar drabbas bl a av arbetssjukdomar som ett resultat av belastningsskador, kemiska hälsorisker, stress mm. Enligt
Arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagare
inte utsätts för vare sig fysisk eller psykisk skada. I vårt framtida
arbete måste vi tillse att arbetsgivarna i större utsträckning tar sitt
ansvar. Det kan ske genom information och utbildning för att förebygga
skador och arbetssjukdomar så att arbetsorganisationen utvecklas genom den lokala skyddsorganisationen i företaget.

Uppdaterad: