Fotograf: Parterna

Äta, tvätta sig och byta om.

Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige är överens i kollektivavtalet hur ett personalutrymme ska vara utformat.

Parterna har tillsammans gjort broschyren "Äta, tvätta sig och byta om" som beskriver detta.

Äta, tvätta sig och byta om

Uppdaterad: