Mätarnas rikssektion

För mätarna finns en riksomfattande sektion som kallas Mätarnas
rikssektion. Till Mätarnas rikssektion hör samtliga mätare och
kalkylatorer som är anställda av Målerifakta AB och som är medlemmar i Målareförbundet.

Mätarnas rikssektion har till uppgift att tillgodose mätarnas intresse och
det gör man genom att bland annat genom att bedriva informations och
upplysningsverksamhet, förbereda och medverka i avtalsförhandlingar,
arbeta för en bättre arbetsmiljö och verka för en enhetlig tolkning av
riksavtal och riksprislista.

Mätarnas rikssektions högsta beslutande organ kallas riksmöte. Det är
under riksmötet som styrelsens ledamöter utses. På riksmötet har
förbundets kontaktman rätt att delta. Mötet fastställer också vilka som
skall representera rikssektionen på Målareförbundets förbundsmöte.

Mätarnas rikssektions styrelse har fem ledamöter och fem personliga
suppleanter.

Styrelsen består av:

Ordförande: Anders Håård

Vice ordförande: Conny Hillerberg

Sekreterare: Robert Jonsson

Vice sekreterare: Mats Nilsson

Ledamot: Peter Holmberg

 

Kontaktperson och ansvarig ombudsman på förbundskontoret är Joakim Nexbo

E-post: joakim.nexbo@malarna.nu

Granskad: