Fotograf: Dan Coleman

Fackliga nätutbildningar - Medlem

Nedan hittar du som är medlem i Målarna olika fackliga nätubildningar och beskrivningar för att lära dig mer om vad facket är och vad vi gör. 

Facklig introduktion

LO och fackförbunden har tagit fram nätutbildningen Facklig introduktion som vänder sig till dig som är ny medlem i facket eller ny på jobbet och som funderar på att bli medlem i din fackliga organisation. Den handlar bland annat om lön, arbetsmiljö och arbetstider, allt sånt som är viktigt när man är ny på jobbet.

I nätutbildningen som tar ca 20 minuter att gå igenom från början till slut, kan man också lära om kollektivavtal, den svenska modellen, a-kassa och diskriminering. I slutet av nätutbildningen finns länkar till vidare läsning och en utvärdering. 

Förutom som självstudier går nätutbildningen också att använda på arbetsplatser och som material på kurser. 

Utbildningen går att genomföra på dator, surfplatta och mobil. Samt att den finns på språken Svenska, Arabiska, Engelska, Polska och Spanska. 

Vi länken nedan så kommer du vidare till en sida där du sedan kan välja vilken version du vill använda dig utav:

Nätutbildning - Facklig introduktion

Vad är ett kollektivavtal?

Utbildningen handlar om kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden och varför de är så viktiga. I sex avsnitt får du testa dig själv vad du vet om kollektivavtal och den svenska modellen.

· Arbetstid - om OB, mertid och annat
· Lön - till exempel löneformer och löneprinciper
· Föräldralön och sjukdom
· Semester - bland annat semestertillägg och semesterersättning
· Försäkringar
· Arbetsmiljö

Andra avsnitt är:
· Den svenska modellen
· Strejk och blocka
· Anställningsbevis
· Fundera och diskutera

Dessutom innehåller utbildningen mer material, självtest och utvärdering

Nätutbildning - Vad är ett kollektivavtal?

Om avtalsrörelsen

Under mer än ett år pågår avtalsrörelsen mellan fackföreningar och arbetsgivarnas organisationer. Från vintern 2023 är förhandlingarna som mest intensiva och LO har därför publicerat en kort, mobilanpassad nätutbildning. Syftet är att lära ut något om vad avtalsrörelsen är, hur den fungerar och varför det spelar roll att vi är många som är medlemmar i facket!

Nätutbildning - Om Avtalsrörelsen

Studieledighetslagen

Syftet med utbildningen är att ge dig grund-läggande kunskaper om studieledighetslagen och vägleda om det som kan orsaka frågor och konflikter på arbetsplatsen. Den första delen är en sammanfattning. Den andra är själva utbildningen som innehåller inledning, bakgrund och faktadel med texter och exempel på de viktigaste avsnitten i lagen:
* Får jag ledigt
* Vad räknas som studier?
* Ledigt för facklig utbildning?
* Ansöka om studier
* Skjuta på studieledighet
* Tillbaka till jobbet

I slutet av kursen finns lagtexten i sin helhet och en kort utvärdering. Vi blir väldigt glada för ifyllda utvärderingar. De hjälper oss när utbildningen uppdateras och revideras.

Nätutbildning - Studieledighetslagen

Lagen om anställningsskydd

Nätutbildningen om lagen om anställningsskydd har som mål att lära ut det allra mest grundläggande om anställningsskyddet i Sverige på ett enkelt och lättfattligt sätt. I utbildningen finns texter, problem och övningar som hjälper dig förstå de olika delarna i lagen om anställningsskydd (=LAS).

Texter och övningar passar utmärkt som diskussionsmaterial i cirklar och på seminarier. Använd en dator med projektor eller skriv ut de delar som är intressanta. Utbildningen kan också användas som självstudier och tar då ca 60 minuter att gå igenom från början till slutet. Som självstudier kan du studera när du vill och i den takt som passar dig.

Nätutbildning - Lagen om anställningsskydd

Pensionsboken på nätet

Pensionsboken på nätet tar upp de olika delarna i pensionssystemet på en grundläggande nivå och vänder sig både till försäkringsinformatörer och medlemmar.

Syftet är att deltagarna ska förstå hur pensionssystemet är uppbyggt och hur man med enkla medel kan påverka sin pension.

I slutet av utbildningen beskrivs fyra personer som man som deltagare ska hjälpa i olika situationer i livet. Som hjälp finns faktabanken med information om det mesta som rör pensioner. Det finns också en kunskapskoll med tio frågor där man kan testa sig själv efter genomgången utbildning.

Nätutbildning - Pensionsboken

Samtalsträning

Den här nätutbildningen ger dig samtalsträning inför försäkringssamtal och medlemsvärvning. Syftet är att främst du som är förtroendevald eller försäkringsinformatör ska få möjlighet att öva dig i att föra bra och lyssnande samtal i möten med olika personer.

I samtalsträningen för medlemsvärvning får du möta tre personer i olika skeden i livet. Beroende på hur du hanterar samtalet får du dem att bli nöjda eller mindre nöjda. Hjälp finns i form av en coach och ett teoriavsnitt som heter värvartrappan.

Som försäkringsinformatör är det viktigt att lyssna på personens behov. Du får träffa Tuva, Mustafa och Tommy som är i olika skeden av livet. Är du redo att lyssna på dem och presentera försäkringslösningar? Coachen hjälper dig komma i mål.

Nätutbildning - Samtalsträning

Facklig-politisk ordlista

Vår ordlista innehåller förklaringar, bilder och ljudfiler till vanliga ord, termer och begrepp från den fackliga och politiska världen, sorterade i bokstavsordning. Du kan också kontrollera vad du själv kan i självtestet! Eller klicka in på bildgåtorna och se om du känner igen några av profilerna inom arbetarrörelsen.

Om det är något ord som fattas kan du föreslå ett eget ord till ordlistan. Inom någon dag finns det förklarat i ordlistan!

Facklig-Politisk Ordlista

 

 

Uppdaterad: