Fotograf: Dan Coleman

Teckna avtal

Det vanligaste sättet för företag att "teckna" kollektivavtal är att vara medlem i en arbetsgivareförening. Då är man automatiskt ansluten till gällande kollektivavtal eftersom arbetsgivareföreningen tecknar avtal med Svenska Målareförbundet på central nivå.

I det fall ett företag inte är medlem i en arbetsgivareförening tecknar man istället ett så kallat hängavtal med Svenska Målareförbundet. Ett hängavtal är ett kollektivavtal med samma villkor som finns i kollektivavtalet.

Hängavtalet tecknas med Svenska Målareförbundets lokalavdelningar, vid avtalsteckning lämnas information om avtalets innehåll och andra delar som kan vara nyttiga att känna till. Svenska Målareförbundet ansvarar för att lämna information till företagen om de eventuella förändringar som sker i kollektivavtalet. Även viss rådgivning kan ske till företagen om det uppstår frågor om kollektivavtalet och dess innehåll.

Uppdaterad: