Fotograf: Dan Coleman

Varför teckna?

Fördelarna med kollektivavtal är flera också sett ur ett företagarperspektiv.

Dels råder fredsplikt under avtalsperioden vilket leder till att produktionen inte avbryts i ständiga konflikter. Dels kan parterna inom en viss sektor förhandla fram lösningar på specifika problem för just den branschen, något som lagstiftaren har svårt att göra då den reglerar villkoren för hela arbetsmarknaden.

Om det uppstår en tvist mellan arbetsgivare och en anställd om avtalets innebörd finns en förhandlingsordning i kollektivavtalet. Det innebär att tvisten hanteras via förhandlingar samtidigt som produktionen fortlöper obehindrat.

Kollektivavtalet skapar en konkurrensneutralitet vilket är en viktig del för att kunna driva företag på lika villkor. Det blir samma regler och lönekostnader att förhålla sig till vilket innebär att det inte uppstår någon underbudskonkurrens.

Uppdaterad: