Varför alltid Folksam?

Det finns två skäl för att fackföreningsrörelsen traditionellt valt och väljer Folksam. Det första är att Folksam är det enda bolag som förbehållslöst har accepterat att försäkra även de stora grupper inom LO-kollektivet som har yrken som gör dem till "högriskgrupper" ur försäkringsteknisk synvinkel. Det andra är att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som således ägs gemensamt av alla sina försäkringstagare.

Både LO, TCO och kooperationen har platser såväl i Folksams styrelse som bolagsstämma vilket betyder att vi har reella möjligheter till såväl total insyn som påverkan. Dessutom har varje förbund, som vi nämnt tidigare, en försäkringskommitté tillsammans med Folksam där alltifrån nya försäkringslösningar till enskilda skadeärenden behandlas. I kommittén lämnas också löpande ekonomisk redovisning och förs resonemang innan premier får höjas eller villkor förändras. Det enskilda förbundets inflytande är högst påtagligt och i enskilda ärenden är det avgörande.

Till detta kan också läggas att ingenstans i Folksam finns privata intressen som ska ha del i vinsten utan den går tillbaka in i verksamheten och gynnar därmed försäkringstagarna och enbart dem. Ett faktum som kan vara väl så viktigt att komma ihåg i dessa dagar av gigantiska belöningssystem inom andra försäkringsbolag till utvalda grupper av anställda.

Alla medlemmar är givetvis inte beredda att acceptera tanken på Folksam som "sitt" försäkringsbolag utan diskussion. Vilket givetvis ska respekteras. Det är till och med så att enskilda avdelningar inom några förbund valt att teckna avtal om begränsade medlemsförsäkringar med andra bolag - en handling som isolerat säkert kan vara en god affär för de utvalda men som i ett större perspektiv och längre förlopp är lika med att vi säger adjö till den solidariska försäkringsprincipen och lämnar ut oss till marknadens godtycke: "försäkringsbar", "icke försäkringsbar", "försäkringsbar till förhöjd premie" etc. etc. etc. Ett försäkringsbolag som i första hand räknar vinsten väljer i längden självklart enbart de "goda" riskerna - en kategori som folk med hantverksyrken eller industrijobb torde vara tämligen glest representerade i.

Så i det långa perspektivet är Folksam tveklöst det bästa valet för de behov vi och våra medlemmar har av försäkringsskydd. Allra bäst bevisas det kanske av att inget annat försäkringsbolag under de hundra år som chansen funnits på allvar satt in försäljningsåtgärder för att få fackföreningsrörelsen totalt som kund.

Uppdaterad: