Fotograf: Byggnads

Frågor och Svar Uppgång Byggnads

Frågor och svar om Byggnads

Publicerad:

 

När kommer Målareförbundet upphöra och medlemmarna istället ingå i Byggnads? 

Målarna upphör den 21 maj 2024

Kommer Målarnas ombudsmän centralt och lokalt följa med? 

Ja 

Vad händer med Målarnas avdelningar? 

Målarnas nio avdelningar kommer att uppgå i Byggnads 11 regioner. I Byggnads är regioner samma sak som Målarnas avdelningar. 

Vad händer med de regionala skyddsombuden? 

Det händer inget med dessa, de kommer att fortsätta sitt uppdrag i Byggnads. 

Vad händer med förtroendevalda i förbundet? 

De som idag är valda till olika styrelseuppdrag, sektionsstyrelse, avdelningsstyrelse, representantskap kommer dessa uppdrag att upphöra. De kommer att antingen bli adjungerade eller nomineras på sedvanligt sätt i Byggnads kretsstyrelser, regionstyrelser eller regionfullmäktige. Förtroendeuppdrag som är kopplade till kollektivavtalet som till exempel skydds och MB-ombud fortsätter som vanligt. 

Våra förtroendevalda på arbetsplatserna kommer de fortsätta vara MB-ombud och skyddsombud? 

Ja, det blir ingen förändring gällande MB-ombud eller skyddsombud.

När vi går ihop med Byggnads, kan vi bli separat fackförbund igen i framtiden utan problem? 

Det är givetvis möjligt att åter starta ett nytt förbund som organiserar målare och lackerare. Men det är ingen lätt process, så nej inte utan problem.

Kommer vi att vara mer som partners eller mer som ”dotterförbund”? 

Inget av det, vi blir en del av Byggnads med allt vad det innebär. 

Kommer vårt avtal förhandlas av andra än målare?

Förhandlingsdelegation för Måleriavtalet kommer i framtiden att utses av Byggnads förbundsstyrelse och med all sannolikhet bestå av målare. Det samma gäller övriga avtal.

Mätningsavgiften kommer den ändras?

Mätningsavgiften regleras i kollektivavtalet och kommer inte förändras till följd av uppgången.

Kommer våra löner öka lika som byggnads?

Lönerna förhandlas och regleras i kollektivavtal och påverkas inte av uppgången. Varken ackord eller tidlön påverkas.

Vad tjänar vi på ekonomisk att gå in i byggnads?

I och med att vi nu har två separata demokratiska organisationer som nu blir en, finns en hel del pengar att spara. Dock är huvudanledningen till uppgången inte att spara pengar utan att Målarna inte är tillräckligt stora för att över tid bära sina egna kostnader. Vi ser att vi tillsammans med Byggnads har bättre förutsättningar att vända den negativa medlemsutvecklingen och att vi tillsammans blir en starkare fackförening.

Medlemsavgiften blir det samma avi mm?

All administration flyttas över till Byggnads, vilket innebär att efter uppgång får vi avier från Byggnads enligt deras rutiner, de skiljer sig inte nämnvärt från det vi har hos Målarna förutom att a-kasseavgiften samaviseras.

 Kommer Målerifakta försvinna när vi går in i Byggnads?

Målerifakta och dess uppgifter är reglerat i kollektivavtal och kommer att bli kvar som tidigare.

Byggnads ombudsmän kommer de ut på våra arbetsplatser i stället för en målarombudsman?

Då vi uppgår i Byggnads blir samtliga ombudsmän byggnadsombudsmän, det innebär att både föredetta målarombudsmän och byggnadsombudsmän företräder målarna. Vem som hanterar ärenden och genomför uppsökeri är en fråga för Byggnads lokala organisation.

Behöver jag göra något som medlem vid uppgången?

Uppgången hanteras av de två organisationerna och ditt medlemskap förs över från Målarna till Byggnads, du behöver inte göra något.

Kommer jag få samma hjälp vid arbetsrättsliga tvister?

Byggnads arbetssätt är i stort lika som Målarnas så Ja du kommer att få samma hjälp vid tvister.

Om jag blir medlem nu kommer jag få med mig hemförsäkring?

Blir du medlem i Målarna innan uppgång i Byggnads tar du med dig Hemförsäkringen in i Byggnads utan att det kostar extra, den ingår då i medlemskapet under förutsättning att du är aktiv målare. I byggnads kan hemförsäkringen tecknas som ett tillägg i medlemsskapet.

Försvinner Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) eller går dem upp i Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN)?

MYNs status förändras inte av uppgång i Byggnads då det är ett gemensamt forum mellan parterna.

Hur blir det för mig som lärling kan jag göra gesällprovet i Byggnads?

Lärlingsutbildningen och gesällprovet regleras i kollektivavtalet och påverkas inte.

Målarnas förbundsledning får de uppdrag i Byggnads? 

Det är inte fastställt ännu vad förbundsledningen ska arbeta med i Byggnads, förbundsledningen får inte automatiskt någon ny ledningsposition. 

Vad händer med Målarnas strejkkassa? 

Den överförs till Byggnads. 

Behåller vi kollektivavtal som det är nu, eller ska något ändras innan de löper ut? 

Kollektivavtalen förändras inte på grund av uppgång i Byggnads. 

Hur stor påverkan kommer Byggnads ha på våra framtida avtalsförhandlingar? 

Väldigt stor eftersom det är Byggnads som kommer att förhandla med Måleriföretagen i Sverige och Motorbranschens arbetsgivareförbund. Men du som medlem kommer ha rätten att lämna avtalsförslag likt tidigare. 

Behåller vi Målarnas facktidning? 

Nej. Byggnadsarbetaren blir medlemstidningen.

Blir jag skyddsombud på hela bygget/arbetsplatsen när vi blir en del av Byggnads?

Ditt uppdrag är som tidigare kopplat till företaget och dess arbetsplatser

Vad händer med mitt autogiro?

Information om uppgången och förändringar i autogirot går ut till medlemmarna, efter det förs
autogirot över till Byggnads. Medlemmen behöver inte göra något.

Vad blir medlemsavgiften? 

Den är olika beroende på inkomst, medlemsavgiften fastställs varje år, avgiftsnivåer för 2024 hittar du Här.  

 

Hur viktiga blir målarnas och lackerarnas frågor i Byggnads?

Målarnas avtal blir ett av de största och Lackerarna ett av de minsta. Dock prioriterar Byggnads alla sina medlemmar och deras avtal därför kommer Målarnas medlemmar bli viktiga för Byggnads.

Var kommer de nuvarande ombudsmännen placeras? Kommer de att arbeta med målare- och lackerarfrågor? Går det att få kontakt med dem som nu?

Lokalombudsmännen placeras in i den region som geografiskt motsvarar den avdelning de nu är placerade i, undantag kan förekomma med hänsyn till lokala behov, dock är det grundprincipen.

Kommer alla telefonnummer att bytas?

Alla fasta nummer byts ut för att harmonisera med byggnads nummerstruktur, mobilnummer blir kvar som tidigare.

Kommer alla e-postadresser att bytas?

Ja, samtliga e-postadresser ändras till byggnads.se

Kommer driftmöte för MB och SO vara tillsammans med byggnads?

Alla möten sker i Byggnads då vi vid en uppgång blir Byggnads.

Kommer måleriavtalet försvinna?

Nej, Måleriavtalets vara eller icke vara påverkas inte av uppgången.

Kommer lackavtalet försvinna?

Nej, Lackavtalets vara eller icke vara påverkas inte av uppgången.

Hamnar vi lackerare i IF metall?

Nej, samtliga medlemmar i Målarna följer med in i Byggnads.

Vi som går på byggen kommer vi få samma lön som snickarna?

Lönerna påverkas inte av uppgång i Byggnads, Målarnas kollektivavtal gäller som tidigare.

Blir medlemsmötena tillsammans med Byggnads?

Alla möten kommer att arrangeras av Byggnads då Målarna inte längre finns kvar. Det kommer genomföras möten i olika konstellationer beroende på typ av möte.

Hur blir det för sektions/avdelningsstyrelserna blir jag av med mitt uppdrag eller placeras jag i deras styrelse?

När vi uppgår i Byggnads försvinner ditt uppdrag i Sektionen/Avdelningen dock finns möjlighet att bli invald i motsvarande på Byggnads enligt normala demokratiska principer.

Kommer Byggnads hjälpa mig om jag får problem mina försäkringar eller om jag får problem med Försäkringskassan.?

I Byggnads arbetar man på samma sätt som i Målarna med att biträdda sina medlemmar med försäkringsärende. Det finns tydliga riktlinjer för hur man biträder sina medlemmar beträffande medlemsförsäkringar, avtalsförsäkringar och socialförsäkringarna. Det som skiljer Byggnads från Målarna är att de även biträder sina medlemmar i trafikförsäkringar och patientförsäkringar. En grundförutsättning är att händelserna är kopplat till arbetet/yrket.

 

 

 

 

 

Uppdaterad: