Aktuellt från avtalsrörelsen

 • Fjärde varsel överlämnat

  Måleriföretagen har överlämnat en spegelblockad på det varsel som överlämnades imorse. I samband med det överlämnade vår förhandlingschef Peter Sjöstrand ett nytt varsel, varsel 4.

 • Tredje varsel överlämnat

  Måleriföretagen var nu på morgonen hos oss och överlämnade en spegelblockad på det varsel som överlämnades igår. I samband med det överlämnade vår förhandlingschef Peter Sjöstrand ett nytt varsel, varsel 3. 

 • Kraftigt utökat varsel!

  Idag lägger Målareförbundet ännu ett varsel som omfattar 500 målare för att få till stånd ett nytt avtal. Totalt omfattar våra varsel nu 850 personer.

 • Lägesrapport Måleriavtalsförhandlingarna

  Idag har vi återigen träffat medlarna och redogjort för vår syn på de olika yrkanden som vi fört fram samt hur vi ser på Måleriföretagens yrkanden. Medlarna kommer nu att träffa Måleriföretagen för att få en helhetssyn på hur vi som parter ser på var...

 • Avtalsförhandlingarna på Lackavtalet flyttas fram

  Avtalsförhandlingarna gällande lackavtalet för våra bil- och industrilackerare har flyttats fram.

 • Medlare utsedda för Måleriavtalet

  Medlingsinstitutet har idag utsett Anders Forsberg och Inger Jonasdotter att medla i tvisten mellan Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige om ett nytt kollektivavtal för Måleriyrket.

 • Målareförbundet varslar om stridsåtgärder

  Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Måleriyrket har pågått under en längre tid och avtalets bäst föredatum är nu passerat. Förhandlingarna har nu kommit till ett läge där det inte längre går att snacka, det måste bli verkstad vilket innebä...

 • Målareförbundet säger upp avtalet och förbereder varsel

  Målareförbundets styrelse sammanträdde nu på söndagsmorgonen och kunde i full enighet konstatera att förhandlingarna tyvärr inte förs framåt i önskvärd utsträckning mot ett nytt avtal. Det finns därför inget annat val än att säga upp det befintliga a...

 • Återupptagna förhandlingarna på Måleriavtalet

  Idag den 4 maj återupptar vi förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för våra medlemmar.

 • Information om förhandlingarna gällande nytt avtal för bil- och industrilackerare

  Under april månad har det genomförts s.k. kansliförhandlingar där förhandlingsledningarna deltagit utan förhandlingsdelegationer. Inplanerade realförhandlingar skulle ske den 3-4 maj men skjuts nu framåt.

Uppdaterad: