Mätarnas avtal klart!

Målareförbundet och Målerifakta är överens om ett nytt kollektivavtal för mätarna. Avtalet ger 6,5 procent på tre år.

Publicerad:

Avtalet i korthet

  • Månadslön införs den 1 oktober 2017
  • Premielönen på ackordsräkningarna är oförändrad
  • 3 månaders uppsägningstid
  • Text om integritet införs i avtalet

 

Läs överenskommelsen i sin helhet

Uppdaterad: