90 % av lönen vid föräldraledighet

1 januari 2014 infördes Föräldrapenningtillägget. Det är en försäkring som de fackliga organisationerna gemensamt har kämpat för att få igenom och som till slut landat i en överenskommelse mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Om du tar ut full ersättning (7 dagar i veckan) från Försäkringskassan när du är föräldraledig, då får du ut 80 procent av din ordinarie lön. Genom föräldrapenningtillägget som ingår i kollektivavtalet, får du ytterligare 10 procent, så att du totalt kommer upp i 90 procent av din lön.

Försäkringskassan har ett tak för den SGI sjukpenningsgrundande inkomsten, det vill säga den lön du har när du arbetar.

Taket är på 37 000 kronor. Det innebär att du som tjänar mer, får ut mindre än 80 procent från Försäkringskassan. Men detta kompenseras också via föräldrapenningtillägget. På den del som ligger över 37 000 kronor får du via föräldrapenningtillägget 90 procent.

Viktigt att tänka på!

För att få ut maximalt av föräldrapenningtillägget, ska du försöka vara ledig så många dagar i följd som möjligt. Du får bara tillägget en gång per barn, inte för flera perioder, även om dessa sammanlagt blir 180 respektive 60 dagar.

Har du rätt till 180 dagar, försök se till att du tar 180 dagar i följd om det är
möjligt, istället för att dela upp. Om du inte har möjlighet eller vill ta 180 dagar i följd, välj den längsta sammanhängande perioden* av din föräldraledighet, i din ansökan om föräldrapenningtillägget.

* Med sammanhängande period avses den period som du har blivit överens med din arbetsgivare om. Det vill säga när du ansökte om din ledighet.

 

Summan av det hela blir helt enkelt följande:
Alla som arbetar i ett företag som har kollektivavtal, har rätt till 90 procent av sin lön när man är föräldraledig.


Bra jobbat facket!

 

Så här maximerar du ditt föräldrapenningstillägg

Du kan ansöka om hela perioden på en gång, AFA stämmer sedan av med Försäkringskassan vilka dagar du har varit föräldraledig. Men, om du väljer att dela upp din föräldraledighet i flera olika perioder, se till att du själv bestämmer vilken period du vill räkna föräldrapenningtillägget på. Kontakta din avdelning för mer info!

Du måste själv ansöka om pengarna hos AFA.

Informera om föräldrapenningtillägget på ditt jobb

Det är många som missar att föräldrapenningtillägget finns.

Skriv ut denna affish och sätt upp på ditt jobb så att fler får veta!

Uppdaterad: