Går du i skolan men ska arbeta på sommarlovet?

Ni skolelever som ska sommarjobba som målare, det finns en del saker som är bra att hålla koll på. Här nedan har vi samlat info om det mesta. Fortfarande osäker? Kontakta oss!

Bli skolmedlem

Vi som fackförbund rekommenderar alla som arbetar som målare, lackerare, servicearbetare och så vidare att vara medlemmar i förbundet. Det gäller även dem som utbildar sig till yrket. Det är vi medlemmar som bygger och driver vår egen organisation. Så bli medlem du också! Som elev är det dessutom gratis!

Om du har frågor eller får problem under din skoltid, kanske när du sommarjobbar, så är det bara att höra av dig till oss.

Bli skolmedlem

 

Kollektivavtal

Det första du ska tänka på är att se till att arbeta på ett måleriföretag som tecknat kollektivavtal för måleriyrket. Hur vet du att måleriföretaget gjort det? Du kan antingen fråga måleriföretaget och eller ringa Målareförbundets avdelning på orten. Har måleriföretaget inte tecknat kollektivavtal, går du miste om många delar. Bland annat går du miste om möjligheten att få dina timmar tillgodoräknade i utbildningsboken.

 

Anställningsbevis

Anställningsbeviset är något som alltför ofta glöms bort när det ska sommarjobbas. Lagen och kollektivavtalet säger att företaget ska lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Kollektivavtalet för måleriyrket § 9 mom. a 6. ställer upp vad som skall finnas med på anställningsbeviset. När du får besked om att du ska få feriearbeta på ett företag, ska du så fort som möjligt se till att få ett anställningsbevis. Anställningsbeviset ska skrivas under av både företaget och dig som feriearbetar. Se till att få en kopia på anställningsbeviset och glöm inte att spara det!

 

Sjuklön

Du som feriearbetar har rätt till sjuklön från första dagen av din anställning. Skulle du ha kortare anställning än en månad, då har du inte rätt att få sjuklön förrän efter 14 kalenderdagar.

 

Utbildningstimmar

När skolelever från Byggprogrammet, inriktning måleri, feriearbetar får de tillgodoräkna sig de arbetade timmarna till sin utbildning. Förutsatt att du arbetar på ett måleriföretag som tecknat kollektivavtal.

För att timmarna på måleriföretaget ska kunna registreras i din utbildningsbok måste du fylla i arbetskort vartefter du arbetar. I arbetskorten skriver du upp antalet timmar och vad du arbetat med under feriearbetet. Du lämnar de ifyllda arbetskorten till måleriföretaget. Måleriföretaget ska gå igenom och godkänna timmarna och sedan lämna de undertecknade arbetskorten till dig. Ett tips är att du tar en kopia på arbetskorten innan du lämnar dem till måleriföretaget. Det händer tyvärr allt för ofta att de slarvas bort. När du kommer tillbaka till skolan lämnar du de intygade arbetskorten till din yrkeslärare. Yrkesläraren registrerar in timmarna i din utbildningsbok.

Var rädd om arbetskorten då de är grunden för vad du gjort under din utbildning och är också till för att du ska hålla reda på dina utbildningstimmar. Gör även ifyllandet av arbetskorten till en vana eftersom det är ditt sätt att hålla koll på din egen utbildning. Arbetskort och mer bra information om lärlingsutbildningen hittar du på:

www.malare.nu

 

Reseersättning

Du bestämmer själv resesätt till och från arbetet. Har du körkort och har tillgång till privat bil till och från arbetet ska 1:85 kr - per km betalas ut (det ska vara längre än 5 km enkel resväg). Glöm inte att skriva kilometrarna på lönenotan så att företaget vet hur långt du kört. Tar du bussen till jobbet har du rätt att få ersättning för styrkta, faktiska kostnader, med billigaste färdmedel upp till ett högsta belopp om 1:85 kr/km resväg. Reseersättningen är skattefri. Observera att företaget inte kan tvinga dig att köra färg och material i din egen bil.

 

Arbetskläder, skyddsskor och verktyg

Under feriearbetet är det företaget, som du som elev är anställd på, som ska tillhandahålla arbetskläder, skyddsskor och de verktyg som arbetet kräver.

 

Lön och semesterersättning

Lön och övriga anställningsvillkor gäller enligt §§ 7, 8 och 9 utbildningsavtalet. Vid ferieanställning t o m skollovet mellan årskurs 1 och 2 utgår lön som för utbildningsperioden 1 – 1 700 timmar (92,85 kr per timme - sommar 2017) . Vid ferieanställning mellan årskurs 2 och 3 utgår lön som för utbildningsperioden 1 701 – 3 400 timmar (101,95 per timme – sommar 2017). Företaget får givetvis välja att betala högre lön än den kollektivavtalade.

Utöver lönen ska måleriföretaget betala 13 % i semesterersättning. Semesterersättningen är till för att du som arbetar ska kunna ha sommarsemester. Däremot om du endast arbetar en kort period "feriearbete" så ska måleriföretaget betala ut semesterersättningen senast en månad efter anställningens upphörande.

 

Arbetstidsförkortning

Du har även rätt till arbetstidsförkortning och den intjänas i relation med anställningstiden. Exempel: En målare anställs vecka 20, vi antar att målaren kommer vara anställd 32 veckor av 52, dvs. 62 % av en årsanställning. Målaren har då rätt till en arbetstidsförkortning på 19 timmar och 51 minuter. Om vi översätter arbetstidsförkortning per vecka blir tiden cirka 1, 5 timmar.

 

Lönespecifikation

Lönespecifikationen är din kontrolldel för att se att du fått det du har rätt till. Lönebeskeden är en viktig handling, därför uppmanar vi dig att spara lönebeskeden i minst fem år. Ifall du inte får ett lönebesked, påtala måleriföretaget igen. Hjälper det inte, kontakta då Målareförbundets avdelning på orten.

Fortfarande osäker? Kontakta oss!

Den lokala avdelningen i Målareförbundet, där du jobbar, svarar gärna på frågor och ger lite extra hjälp till dig som är ny i branschen.

Hitta din avdelning här

Uppdaterad: