Fotograf: Dan Coleman

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning är en fråga som alltid har diskuterats bland Målareförbundets medlemmar. Medlemmar som själva anser att utbildningen aldrig varit så bra som då man själv utbildade sig. Diskussioner som visar på stolta yrkesgrupper och framför allt – för utbildningarna framåt.

Yrkesutbildningen är grunden till medlemmarnas kompetens. Därför tillhör yrkesutbildningsfrågorna de viktigaste. Det är därför måleri- och lackeringsbranschen har utbildningsavtal som anger vilka vägar som leder in i yrket och vilka regler som skall gälla under utbildningstiden. I lackerings- och måleribranschen har Lackerarnas Yrkesnämnd och Måleribranschens Yrkesnämnd till uppgift att utöva tillsyn och främja en ändamålsenlig utbildning.

Utbildning till Lackerare kan ske via:

  1. Gymnasieskola, fordonsprogrammet, inriktning karosseri. Treårig gymnasieskola och efter det följer två år som lackerare innan arbetet är fullbetalt.
  2. Företagsförlagd utbildning (vuxenutbildning)

Utbildning till målare kan ske via:

  1. Gymnasieskolan, byggprogrammet, inriktning måleri. En yrkesförberedande utbildning som efterföljs av färdigutbildning som lärling i företag. Totalt 6 800 utbildningstimmar.
  2. Individuell utbildning, om du är 19 år eller äldre och inte har gått byggprogrammet inriktning måleri kan du utbilda dig till målare som lärling i ett måleriföretag. Du får på egen hand försöka hitta ett måleriföretag som vill anställa dig som lärling. Innan lärlingsanställningen påbörjas ska måleriföretaget skicka in en anmälningsblankett till Måleribranschens Yrkesnämnd.

 

Utbildning till målare avslutas med gesällprov och skall ske under utbildningsperioden mellan 5950 och 6 800 timmar.

 

På Måleribranschens Yrkesnämnds hemsida hittar du mer info

Uppdaterad: