Gravid eller ammande i lack- eller måleribranschen?

Är du gravid eller ammar du ditt barn och arbetar i måleribranschen eller lackeringsbranschen, då finns det risker du bör vara extra uppmärksam på för att undvika ohälsa eller olycksfall.

De här broschyrerna är framtagen för att ge dig, din arbetsgivare, skyddsombud och arbetskamrater en första information om vilka risker som är särskilt viktiga att tänka på när man är gravid eller ammar och hur dessa risker kan undvikas.

Ta väl hand om både dig själv och ditt barns hälsa!

  • Gravid eller ammande i lackeringsbranschen (2,04 MB)

    Lackeringsbranschen har vissa arbetsmiljörisker som du som gravid eller ammande behöver vara extra uppmärksam på. Här finns kemikalier, isocyanater, härdplaster, luftföroreningar, damm, buller, vibrationer och fysiskt tunga arbetsuppgifter. Vissa kemiska risker kan till exempel vara farligare för ett foster än för en vuxen person. För att du eller ditt barn inte ska skadas är det därför viktigt att bli medveten om de risker som förekommer.

    Denna broschyr beskriver riskerna samt ger både dig som gravid/ammande samt arbetsgivaren en checklista att ta hjälp av då en riskbedömning ska göras. Att bedöma risker är en del av det systematiska arbetsmiljöarbete som alltid ska pågå på arbetsplatsen.

  • Gravid eller ammande i måleribranschen (6,22 MB)

    Denna skrift utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare. Föreskrifterna gäller all verksamhet där arbete utförs av arbetstagare som är gravid, har fött barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras eller ammar. Denna skrift är en förenklad information om regelverket för att uppmärksamma på vilka risker som finns.

Granskad: