Gravid eller ammande i måleribranschen?

Är du gravid eller ammar du ditt barn och arbetar i måleribranschen, då finns det risker du bör vara extra uppmärksam på för att undvika ohälsa eller olycksfall.

Den här broschyren är framtagen för att ge dig, din arbetsgivare, skyddsombud och arbetskamrater en första information om vilka risker som är särskilt viktiga att tänka på när man är gravid eller ammar och hur dessa risker kan undvikas.

Ta väl hand om både dig själv och ditt barns hälsa!

  • Gravid eller ammande i måleribranschen (6,22 MB)

    Denna skrift utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare. Föreskrifterna gäller all verksamhet där arbete utförs av arbetstagare som är gravid, har fött barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras eller ammar. Denna skrift är en förenklad information om regelverket för att uppmärksamma på vilka risker som finns.

Uppdaterad: