Lokala förhandlingar

Målareförbundet har nio avdelningar som bedriver den lokala verksamheten. Till den lokala verksamheten hör att hjälpa medlemmar i olika typer av tvister. 

De lokala förhandlingarna kan handla om olika saker, men ofta handlar tvister om hur man praktiskt ska tillämpa kollektivavtalet. Det kan till exempel handla om arbetstider, uppsägningar, semester och löner.

De lokala förhandlingarna förs oftast mellan arbetsgivaren och
avdelningsombudsmannen tillsammans med någon eller några av de berörda
medlemmarna. Innan förhandlingen sker så har ombudsmannen haft samtal med medlemmen om ärendet och satt sig in i frågan. En förhandlingsframställan har skickats till arbetsgivaren och ett förhandlingsdatum har fastställts.

Vanligtvis kommer parterna överens lokalt, men om det inte sker kan
avdelningen begära hjälp av förbundet.

Uppdaterad: