Fotograf: Diana Oldenburg

Så här fungerar lagen om elektroniska personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs.

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att kunna visa upp en komplett personalliggare vid ett kontrollbesök av skatteverket. Du som anställd har ingen skyldighet att kunna vissa upp några uppgifter. Den utrustning som krävs för att kunna registrera detta ska tillhandahållas av arbetsgivaren och/eller byggherren. Du som medlem har ingen skyldighet att tillhandhålla någon teknisk utrustning som tex att ladda ner en app med din smartphone.

Det är viktigt att komma ihåg att även vid användandet av elektronisk personalliggare ska personuppgifterna behandlas med stor försiktighet och därför ska det vara ett begränsat antal personer som sköter systemet. Ska elektroniska personalliggare användas har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet med Svenska Målareförbundet.

Det är viktigt att påpeka att all behandling av dina personuppgifter ska ske i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) som tillkom efter det att Sverige implementerade ett EU-direktiv. Grundläggande är att lagen blir tillämplig så fort en personuppgift används på något sätt. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Kontakta din avdelning om du har några frågor om detta, eller om du upplever att din arbetsgivare använder detta på ett felaktigt sätt.

Vill du veta mer?

Datainspektionen har utarbetat en bra vägledning om elektroniska personalliggare samt samlat ett antal samråd som kan vara av intresse för alla personuppgiftsombud. Även Skatteverket har samanfattat fakta om personalliggare.
Läs mer på:

Uppdaterad: