Viktiga beslut och händelser från Målarnas kongress 2023

Här kan du läsa om en del av de beslut som fattades och annat som händer under Målarnas kongress som genomfördes i slutet av augusti i år. 

Publicerad:

Vägval 2023 - I vägvalsfrågan, om Målarna ska kvarstå som eget förbund eller upphöra och bli en del utav Byggnads, hölls en lång och väldigt respektfull debatt. Sakliga argument för var sak lyftes fram och till sist var det dags att fatta beslut. I förväg hade flertalet personer lämnat in ett yrkande och begärt sluten omröstning direkt i frågan. Enligt stadgarna krävs det att minst 10 ombud begär detta och det var fler än så, vilket innebar att begäran om sluten omröstning gick igenom.
De 118 ombuden använde sig av det digitala mötessystemet och till sist hade alla lagt sin röst. Resultatet visades och 66 ombud hade röstat för Byggnads, 52 ombud för att kvarstå som förbundet Målarna. Det krävs dock ett lika beslut till för att en avveckling av Målareförbundet och uppgång i Byggnads ska ske, denna extra kongress kommer att genomföras den 27 november.
Därav har nu en process inletts för att ställa om och förbereda för att en eventuell uppgång i Byggnads blir så smidig och bra som möjligt.

Val - Sittande förbundsledning, Mikael Johansson Förbundsordförande, Peter Sjöstrand vice ordförande tillika förhandlingschef och Jan-Olof Gustafsson vice ordförande tillika kassör valdes om för en kongressperiod till.

Nya medlemsavgifter från 1 januari 2024
Dessa höjs med 4,1 procent vilket gör att de nya månadsavgifterna blir följande:
Helbetalande: 567 kronor
Reducerad avgift: 457 kronor
Grundavgift: 224 kronor

Samarbetet med Socialdemokraterna ska bort
Motioner hade inkommit från flertalet avdelningar om att Socialdemokraterna skulle tas bort från stadgarna. Förbundsstyrelsens förslag var att ersätta texterna kopplade till S med facklig-politiskt samverkan i stället. Detta blev också kongressens beslut.

Ingen alkohol för medlemmarnas pengar
Motionen från avdelning 6 om ny representationspolicy, förbundsstyrelsens förslag var att avslå motionen med bland annat motiveringen att det sker väldigt sällan, men att det kan vara trevligt att bjuda personalen på alkohol vid exempelvis julbord och liknande. Kongressen ställde sig bakom motionen och den vann därmed bifall vilket innebär att förbundet från och med nu inte kommer bjuda på alkohol för medlemmarnas pengar.

Gratis medlemskap som ny medlem
Motion inskickad från avdelning 9 som syftade till att ge nya medlemmar gratis medlemskap i tre månader om hen genomgår en facklig medlemsutbildning. Förbundsstyrelsens förslag var att avslå motionen. Efter en lång och bra debatt röstade kongressen för att bifalla motionen.
Detta innebär att från och med att de nya tolkningsanvisningarna träder i kraft (1 januari 2024) så får du som ny medlem tre månaders fritt medlemskap, om du inom loppet av 12 månader genomgår en facklig medlemsutbildning, räknat från att du betalat din första månad som medlem.

Gravidförsäkring
Motion från avdelning 2 om utökad gravidförsäkring resulterade du som medlem och gravid kan teckna ”Utökad gravidförsäkring” via Folksam och ersättas för kostnaden mot uppvisande av kvitto.

Pris- och stipendieutdelning
Tillhörande kongressen som sker vart fjärde år så delas det ut två priser, kulturstipendiet och jämställdhetspriset. På kongressfesten delades jämställdhetspriset ut av Therese Guovelin från LO tillsammans med Jan-Olof Gustafsson från Målarna. Priset tilldelades Leila-Tiba Al-Seadi, målare hemmahörande i Göteborg.
Då kulturstipendiaten inte kunde närvara, uppmärksammades Viktor Krutrök på kongressens sista dag, där han själv bidragit med en videohälsning.

Årets Nordsjölärling
Varje år, i samband med förbundsmöte eller kongress delas priset för Årets Nordsjölärling ut. Priset är en födelsedagspresent som Målareförbundet fick från Nordsjö på sin 100-årsdag. På kongressfesten delades Årets Nordsjölärling ut till Alexander Dahlberg, målare hemmahörande i Östersund.


Undrar du något om ett specifikt beslut eller vad mer som skedde under kongressen är du välkommen att ta kontakt med din avdelning.

Uppdaterad: