Målarna varslar om sympatiåtgärder!

Publicerad:

Kommunal tar kampen för alla arbetare när de genom sitt varsel om konflikt och nu begärda sympatier från sina kamrater inom LO.

Att få upp lägstlönerna i paritet med märket definierat av industriavtalet är, hur man än ser på det, det absolut minsta man kan begära i en avtalsförhandling. Att Gröna arbetsgivare med 30.000 anställda och som medlemmar i Svenskt Näringsliv inte står upp för de spelregler vi är överens om skall gälla på svensk arbetsmarknad, är inte bara under all kritik utan även ett allvarligt hot mot lönebildningen för alla LO medlemmar.

Så när nu Kommunal tar striden för oss alla, drar naturligtvis även Målarna sitt strå till stacken och varslar om sympatiåtgärder, Målarna har därför överlämnat varsel om strejk till Skellefteå Måleri och Golv och Sandå Örebro. Varslet berör cirka 70 medlemmar.

I länken nedan hittar du varselt som Målarna lagt för att stödja Kommunal i sin kamp för bättre kollektivavtal:

Varsel om sympatiåtgärder Kommunal

 

Uppdatering den 19 juni: Varslet har dragits tillbaka då Kommunal nådde en uppgörelse med motparten den 18 juni.

Uppdaterad: