Fotograf: Målarna

Avskaffa karensavdraget!

Målarnas kongress kräver att karensavdraget avskaffas!

Publicerad:

Karensavdraget infördes 2019 och ersatte den tidigare karensdagen. Det innebär ett avdrag på 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka.
Under pandemin gavs en ersättning för den förlorade inkomsten vid sjukdom genom ett schablonbelopp. Syftet var att folk inte skulle gå till jobbet sjuka. Till en början låg det på omkring 700 kronor för att sedan höjas till cirka 800 kronor.
Bara genom att ersättningen infördes visar att det är många, av ekonomiska skäl, som tvingas gå till arbetet sjuka.
För många av oss, Sveriges målare och lackerare, var avdraget inte helt borttaget då vi tjänar betydligt mer än vad vi fick tillbaka i ersättning.
Vi och andra fackliga organisationer har länge drivit linjen om att avskaffa karensavdraget. Det innebär att sjuklön utges från första sjukdagen. Detta har förbundet genom företrädare drivit på bland annat på LOs och Socialdemokraternas kongress.
Regeringen inledde 2022 en utredning om karensavdragets framtid. Den skulle, enligt direktivet, bland annat titta på hur avdraget slår olika i olika yrkesgrupper och föreslå förändringar på hur avdraget skulle bli mer rättvist.
Den nya regeringen har efter kritik, om rädsla att karensen ska utökas i stället för att göra den mer rättvis, ändrat direktivet om att utredningen ska se över om slopad karens inom vård, skola och omsorg.
Målarnas kongress menar att detta inte räcker. Under de senaste årtionden har klassklyftorna växt för varje år. Att som målare eller lackerare vid sjukdom tvingas avstå ersättning, när många i tjänstemannayrkena kan jobba hemma i stället för att anmäla sig sjuka, är inte bara orättvist utan det gör att klassklyftorna fortsatt kommer öka.
Målarnas kongress kräver att karensavdraget avskaffas. Fungerar det i de övriga nordiska länderna, utan ökad kortvarig sjukfrånvaro, kommer det även att fungera i Sverige.
Finns det pengar att sänka skatten för de med höga inkomster så finns det pengar till detta också!

Uppdaterad: