Årets Nordsjölärling 2023

Nu är det åter dags för händelsen, Årets Nordsjölärling.

Publicerad:

Stipendiet Årets Nordsjölärling är instiftat av Svenska Målareförbundet och Nordsjö. Det första stipendiet delades ut 1989. Stipendiet visar att lärlingens yrkeskunnande är gott, att den sociala kompetensen är hög liksom viljan att lyssna och lära av "mäster".

Vilka kan ansöka?
Alla gesäller som avlagt godkänt gesällprov under 2022, som genomgått branschutbildningen, är med i Svenska Målareförbundet och jobbar för ett företag som har Nordsjö som huvudleverantör, eller har arbetat med Nordsjö-produkter är kvalificerade att konkurrera om titeln årets Nordsjölärling och belöningen på 30,000 kronor.

Är du inom den beskrivna ramen eller känner du någon som är det. Fyll i anmälningstalongen som ni hittar i Målarnas facktidning eller här på Målareförbundets hemsida. Lämna in den på Målareförbundets avdelningsexpedition på orten där ni bor, senast den 31 maj 2023.

Årets Nordsjölärling 2023

Uppdaterad: