Fotograf: Dan Coleman

Ansök till Målarnas Kulturstipendium 2023

Känner du någon inom förbundet eller inom någon annan del av arbetarrörelsen, som har gjort insatser som du tycker är värda en belöning? Det avser såväl yrkesutövande kulturarbetare som amatörer, medlemmar i Målareförbundet eller andra förbund.

Publicerad:

Stipendiet kommer att delas ut på Målarnas kongress den 23 – 25 augusti 2023.

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och forskning som avser arbetarrörelsens kulturella och fredsbevarande strävan. Målarna betraktar kultur som ett verktyg för stimulans, glädje, insikt, förändring och förbättring för den enskilde, men också för organisationen. Kulturinsatser, fackliga insatser och fredsbevarande insatser förtjänar därför att belönas.

Inom dessa tre kategorier kan din kandidat få stipendium:

1. Kultur

  • BILDKONST – Till exempel film, foto, konst, skulptur.
  • LITTERATUR –Historia, prosa, noveller och lyrik.
  • MUSIK – I kombination med texter om arbete, historia.
  • SCENKONST – Till exempel teater, revy, arbetarspel och dans.
  • FOLKBILDNING – Folkbildande insatser som berikar och främjar till vidgat deltagande i kulturlivet.
  • ARBETETS VÄRDE – Visar fram yrket som kultur

2. Fackligt

  • FACKLIGA INSATSER – Till exempel betydelsefulla insatser för arbetskamraterna eller organisationen. Det skall vara ovanliga insatser som gett ett gott resultat.

3. Fred

  • Insatser inom fredsbefrämjande områden.


Sista anmälningsdag är den 31 maj 2023.

Nominering till Kulturstipendiet

Nominera dig själv eller någon annan till Målareförbundets Kulturstipendium!


Uppdaterad: