Fotograf: Dan Coleman

Ansök till Målarnas Jämställdhetspris 2023

Känner du till någon person inom förbundet, någon annan organisation eller övrig aktör inom arbetarrörelsen vars jämställdhetsarbete förtjänar att uppmärksammas?

Publicerad:

Vad är Svenska Målareförbundets Jämställdhetspris?

I Målareförbundets stadgar sägs att förbundet vill medverka till en socialistisk samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati, präglad av jämlikhet och jämställdhet. Jämställdhet är alltså en hjärtefråga för förbundet. I den andan har förbundets jämställdhetspris inrättats. Priset ska nu delas ut för andra gången på Målarnas kongress i augusti.

Den person, organisation eller aktör som får priset ska uppfylla följande kriterier:

  • Bidra till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män.
  • Visa på nytänkande och långsiktighet.
  • Inspirera andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete.
  • Ha engagemang och intresse för frågan.Hur bedöms nomineringarna?

Nomineringarna bedöms utifrån fyra huvudkriterier:

  • Omfattning. Hur stor påverkan personens/organisationens/aktörens insats har haft för jämställdheten i samhället och/eller för organisationens målgrupp?
  • Synergi. Hjälper insatsen för jämställdhet till att skapa ökad jämlikhet mellan människor, befrämja en socialistisk samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati och jämlikhet? Gynnar den en hållbar utveckling?
  • Tid. Hur lång tid har arbetet för jämställdhet pågått, hur kommer insatsen att påverka på lång sikt?
  • Originalitet. Ny nytänkande är insatsen?


Det är möjligt att nominera sin själv eller sin egen organisation eller någon annan organisation vars arbete du känner till. Priset kan ej tilldelas tidsbegränsade projekt eller kampanjer.


SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 31 MAJ 2023.

Nominering till Jämställdhetspriset 2023

Nominera dig själv eller någon annan till Målareförbundets Jämställdhetspris!


Uppdaterad: