Fotograf: Målarna

Medlemmarnas krav på bättre arbetsmiljö

Publicerad:

Vecka 43 genomför Målarna arbetsmiljövecka för att fokusera på personlig skyddsutrustning, arbetsskador och tillbud. Arbetsmiljöfrågorna kommer i de undersökningar som genomförts högt upp när medlemmarna prioriterar vilka områden som Målareförbundet har att arbeta med. Det finns en historisk förklaring till detta då både målarnas och lackerarnas arbetsmiljö för de flesta varit bristfällig

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren ska i samverkan med arbetstagarna och deras skyddsombuden aktivt arbeta för att förbättra arbetsmiljön. Skyddsombudens viktigaste uppgift är att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Det betyder att de ska delta i möten där arbetsmiljön diskuteras och bidra med sin erfarenhet och kunskap.

Uppdaterad: