Förbundet stämmer Måleriföretagen i Sverige på en miljon kronor för olovlig stridsåtgärd

Med anledning av den anmälan Måleriföretagen i Sverige tidigare lämnat in till Konkurrensverket gentemot måleriavtalet har förbundet stämt Måleriföretagen i Sverige på en miljon kronor för olovlig stridsåtgärd.

Publicerad:

Förbundets vice ordförande Peter Sjöstrand anser att Måleriföretagen med sin anmälan är ute på väldigt tunn is. Det andas desperation att angripa måleriavtalet på det här sättet, i senaste avtalsförhandlingarna utmönstrades Servicearbetaravtalet vilket är grunden till Måleriföretagens agerande. De verkar ha svårt att acceptera ett förhandlingsresultat. Detta tycker jag är anmärkningsvärt, de hade en möjlighet att servicearbetaravtalet skulle avvecklas succesivt för att upphöra först 30 april 2023. Men de valde av principiella skäl att det istället skulle upphöra med omedelbar verkan vilket nu sätter deras medlemsföretag i en knepig sits vilket jag förstår till viss del, skulden för detta kan bara läggas på Måleriföretagen själva.

Det som inte gick Måleriföretagens väg i avtalsförhandlingarna försöker de nu angripa genom att hävda att Måleriavtalet strider mot den konkurrensrättsliga lagstiftningen. Jag har inget problem alls med att måleriföretagen vill utforma avtalen på de sätt som de önskar, det står dem fritt att göra så precis som för oss men detta sker när vi avtalsförhandlar och inte via domstolar, det är det som är den Svenska modellen.

Den bestämmelse de angriper är den som reglerar löner för utlärda målare och vilka kriterier som gäller för att betraktas som målare vilket ryms inom det fackliga kärnområdet och omfattas därför inte av den konkurrensrättsliga lagstiftningen så som Måleriföretagen påstår. Förbundet menar att Måleriföretagen också är medvetna om detta men trots det väljer en annan väg nämligen att försöka få till ändringar i kollektivavtalet under rådande fredsplikt. Det är därför vi anser att de vidtagit en olovlig stridsåtgärd och därigenom passerat en röd linje som finns dragen i sanden.

Nu kommer Arbetsdomstolen att hantera frågan om olovlig stridsåtgärd vilket i sig innebär en rättslig process som kommer att ta sin tid. Jag önskar naturligtvis att vi inte hade hamnat här men nu är läget som det är så vi får ta det härifrån avslutar Peter Sjöstrand.

Uppdaterad: