Fotograf: Målarna, BOB

Lackerarnas avtal klart!

Målarna har tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges lackerare!
Avtalet gäller från den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023 och ger minst 1 553:-/mån i löneökningar under avtalsperioden.

Publicerad:

Vi förhandlade fram!

 • 5,4% ökningar på 29 månader, sista året uppsägningsbart.
  Avtalet följer industrins märke i både nivå och avtalets längd.
 • Tidlön ökar med minst 865:- (4,94:-) första avtalsperioden och minst 688:- (3,93:-) andra perioden! Totalt 1 553 kr per månad under avtalsperioden.
  Från och med 1 december till sista april 2022 höjs tidlönerna med minst 4,94:-/ timme vilket gör 865:- i månaden.
  Andra perioden från 1 maj 2022 till sista april 2023 får alla lackerare minst 3,93:- i tidlönehöjning vilket ger minst 688:- i månaden.
  Ackordet höjs med 2,67% period 1 och 2,07% period 2.
 • Arbetsmiljö 
  Alla arbetstagare får rätt till hälsoundersökning och avtalet förtydligas med vad som ska ingå.
  Arbetsgrupp som ska arbeta fram förslag till insatser och branschanpassat material för att höja kunskaperna och öka medvetenheten inom arbetsmiljö, diskriminering, rehabilitering och arbetsanpassning. 
 • Minimilöner
  I lönetablån höjs de lägsta lönerna den 1 december 2020 med 4.94 kr/timme för yrkesgrupperna T, A och B samt med 3,5% för övriga yrkesgrupper.
  Den 1 maj 2022 höjs de lägsta lönerna med 3,93 kr/timme för alla yrkesgrupper.
  En viktig vinst för alla lackerare att höja lägstanivån.
 • Pensionsförändringar - Månadsvis och tidigare ålder
  Pensionsinbetalningarna på avtalspension kommer att ske från 22 år!
  Införandet sker successivt
  1 januari 2021 från 24 år
  1 januari 2022 från 23 år
  1 januari 2023 från 22 år
  Inbetalningen till avtalspensionen kommer under perioden växlas över till att betalas in och redovisas på lönespecifikationen månadsvis, istället för årsvis.
 • Yrkesgrupper
  Plastreparatörer likställs med lackerare i lönetablån.
 • Parterna har också fått i uppdrag att se över hur en extra pensionsavsättning kan se ut för lackerarna
  Idag finns det flera modeller för hur en extra avtalspensionsavsättning kan betalas in. Vi har idag olika uppfattning om vilken som är bäst för lackerarna och med anledning av det har parterna fått i uppdrag att se över detta.

Vi stoppade!

 • Utökad arbetstidsförläggning
 • Nattarbete
 • Minskad kompensationsledighet

Vi har fått till små viktiga förändringar med bestämda steg framåt!

Såklart ville vi ha ännu mer, vi vill alltid ha mer! Vi tycker att lackerarna förtjänar ett bättre avtal och detta är ett steg på vägen.

Miljön vi har förhandlat ett nytt avtal i är minst sagt besynnerlig och ovanlig. Vi har en lönebildningsmodell som är stipulerad i lag vilket gör det svårt att kräva mer än industrin, vi har dessutom en majoritet i riksdagen som verkar i arbetsgivarnas intresse. Jämte detta är vi mitt uppe i pandemins andra våg. Kort sagt har arbetsgivarna alla trumf på hand! Vi kan med det konstatera ett av de sämsta lägen vi haft på många, många år i avtalsförhandlingarna.

Denna avtalsrörelse stärker oss i en rad olika utmaningar vi har framåt.

 • För det första måste vi se till att bli fler! Det duger inte medlemmarna betalar sin medlemsavgift plikttroget när ickemedlemmar åker friskjuts bredvid, ställ krav på dina kollegor att gå med i facket!
 • För det andra, den lönebildningsmodell som råder i Sverige måste förändras. Ett viktigt fokus inför nästa avtalsförhandlingar är att förändra rådande struktur gällande industrins ”märke”. Att industrin är den enda sektor som är utsatt för internationell konkurrens stämmer inte. Något vi också konstaterar i 6Fs nya förslag på lönebildningsmodell. Vidare måste en demokratisk ordning gälla där fler löntagare och förbund involveras i lönebildningen. Vi måste förändra lönebildningsmodellen!
 • För det tredje måste maktförhållandet i Sveriges riksdag förändras. En borgerlig majoritet vill försämra för landets löntagare till förmån för kapitalet. Politik gör skillnad. Svensk borgerlighet tog bort avdragsrätten för fackavgiften men lät avdraget för arbetsgivarna vara kvar. Svensk borgerlighet tvingade fram den urusla LAS-utredningen som gör arbetstagarna rättslösa och urholkar anställningsskyddet. Detta är bara några exempel på vad högermajoriteten gör och har gjort. Vi måste förändra maktförhållandet i Sveriges riksdag!
  Läget behöver inte vara så svårt för Sveriges löntagare som det varit sedan 1980 då löneandelen av BNP stadigt minskat. det behöver inte vara ett evigt tillstånd. Vi kan komma igen, vi har gjort det förut. Vårt förbund har funnits sedan 1887. Svensk arbetarrörelse behöver en renässans och det första steget i det är en ny modell för lönebildningen i vårt land. Vi behöver en modell som har fokus på medborgarnas välstånd istället för att säkra företagens stora vinster.

  Raka rör, inget tjafs!
Uppdaterad: