Korttidspermittering

Information med anledning av införande av korttidspermittering på Måleriavtalet och lackavtalet

Publicerad:

"Bakgrund"
Korttidsarbete en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris.
Regeringen annonserade i sitt åtgärdspaket med anledning av coronavirusets konsekvenser om att införa korttidsarbete med statligt stöd (ofta även kallat korttidspermittering). Det innebär att en arbetsgivare, efter godkännande från Tillväxtverket, kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete av anställda under perioden 16 mars-31 december 2020.
Arbetstidsminskningen måste uppgå till 20, 40 eller 60 procent av din ordinarie arbetstid och löneminskningen ska uppgå till 4, 6 respektive 7,5 procent.
Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid
(Lönetaket är 44 000 kronor i månaden)

Fotograf: Tillväxtverket


Frågor och svar från medlemmar

På vilken lön baseras arbetstidsminskningen?
Lönen baseras på den faktiska lönen som du går på.
Du som går på ackord kommer den lönen att beräknas på den metod som fastställs på den lokala förhandlingen.

Min arbetsgivare saknar kollektivavtal, och vill införa korttidspermittering med statligt stöd. Vad ska jag tänka på
Har man inte kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten. Kontakta din avdelning då det är viktigt att vi har kollektivavtal med alla arbetsgivare inom avtalsområdet.

Jag går på ackord, Måleriavtalet, och är permitterad och kommer att vara borta från ackordet. Har jag rätt att mäta av?
Avstannar ackordsarbete i längre tid än sex arbetsdagar kan du komma överens om att arbetet mäts av.

Jag går på ackord och kan inte arbeta för att jag inte får ut material på grund av Corona, vad gäller?
Vid ackord på måleriavtalet utgår garantilön, men du måste omgående meddela arbetsgivaren avbrottet. Om avbrottet omfattar hel dag erhåller du din individuells tidlön.

Min arbetsgivare har nu sagt att han har för avsikt att korttidspermittera oss anställda efter beslut från regeringen. Vad kommer detta att innebära egentligen?
Målarna har kommit överens om ett avtal om korttidspermittering med arbetsgivarna, som utgår från regeringens beslut.
Första steget är att arbetsgivaren kallar till lokal förhandling med Målarna om att införa korttidspermitteringen. Tanken med systemet är att du får en tillfällig reducering av din arbetstid och en viss sänkning av din lön. Du får lön (den reducerade) utbetald som vanligt av arbetsgivaren. Sen kan arbetsgivaren ansöka om stöd från staten.

Hur länge kan korttidspermittering pågå?
Villkor samt även vilken period som gäller ska överenskommas mellan fack och arbetsgivare på varje företag, dock kan det gälla max 6 månader med en möjlig förlängning på 3 månader. Dock längst till och med 31 december 2020.

Får jag tillbaka mitt vanliga jobb sen?
Korttidspermittering är under en begränsad tid. Därefter återgår du till din ursprungliga sysselsättningsgrad.

Behöver jag som anställd göra något för att få lön vid korttidspermittering?
Du som anställd får din (reducerade) lön som vanligt, utbetald av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansöker om och får ersättning från staten i efterhand.

Har jag rätt till a-kassa under tiden jag har korttidspermittering?
Nej, du har inte blivit uppsagd och din anställning består, dock med begränsad lön under perioden.

Vad händer om min anställning upphör under tiden jag har korttidspermittering?
Innan uppsägning måste arbetsgivaren förhandla med facket om uppsägningar. Du kan inte gå på permitteringsvillkor under uppsägningstiden, men skillnaden är att du ska ha full lön.

Om huvudarbetsgivare permitterar får man då arbeta upp timmarna som blir över hos annan arbetsgivare?
När du vid en kort period blir permitterad och därför får arbeta färre timmar rekommenderar vi att du inte tar anställning hos annan arbetsgivare på dessa timmar då systemet med korttidspermitteringar normalt ändå ska täcka upp nästan till en ordinarie lön och man i huvudsak har en lojalitetsplikt mot sin huvudarbetsgivare. Tanken är alltså inte att man på detta sätt skulle kunna få dubbel lön för att man är permitterad. Eftersom du är korttidspermitterad med lön så är risken att det inte är förenligt med kollektivavtalet och regelverket kring korttidspermittering. Därmed finns även risk att avräkning på lön kan komma att ske.

Hur kan jag ta reda på om jag är med i Byggnads a-kassa?
Om du är med i a-kassan kan du logga in på a-kassans Mina sidor. Men det kan även gå att logga in om du tidigare har varit medlem. För att se om du är medlem just nu måste du även gå in på "Min profil". Där framgår om du har ett aktivt medlemskap länk till inloggningen.
Om du ansökte om medlemskap nyligen så gäller detta: Medlemskap beviljas alltid från den första i en kalendermånad och tidigast från den första i den månad som ansökan kommer in till a-kassan. Om du inte är medlem så kan du söka medlemskap här: https://www.byggnadsakassa.se/medlem/

Hur blir det med min semester?
Beviljad semester ska kvarstå. Du och arbetsgivaren kan komma överens om ändringar av redan beviljad semester.

Påverkas några av mina försäkringar på jobbet av detta?
Nej.

Hur ska jag göra om jag känner mig lite krasslig men i vanliga fall ändå skulle ha gått till jobbet?
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga att alla som har luftvägsbesvär som hosta och andningsbesvär eller feber ska sjukanmäla sig och stanna hemma. Det är bra att läsa mer hos Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ . På grund av coronaviruset har regeringen beslut att ta bort det karensavdrag man annars får i början av varje sjukskrivningsperiod. Dessutom tar staten över ansvaret för de första 14 dagarna i en sjukperiod och det behövs inte något läkarintyg för att stanna hemma den perioden. Du kan alltså vara sjuk hemma utan sjukintyg i 21 dagar.

Jag har beviljad semester, men resan blir inte av eftersom researrangören ställde in. Har jag rätt att få arbeta och spara den semestern?
Du har inte rätt att avbryta redan överenskommen semester. Semestern gäller även om resan inte blir av. Du och arbetsgivaren kan förstås komma överens om att du ska jobba, men du har inte rätt att kräva det.

Kan min arbetsgivare tvinga mig till karantän utan lön om jag åker till ett land som UD avrådde från att resa till?
Ja, det kan en arbetsgivare göra. Om du reser till en plats du innan resan vet att UD klassar som ett riskområde kan dina kollegor utsättas för risk då du återgår i arbete. Eftersom arbetsgivaren är ansvarig för din och dina kollegors arbetsmiljö och du haft möjlighet att avstå från resan kan arbetsgivaren be dig att stanna hemma i 14 dagar utan lön om du ändå åker.

Om det däremot inte finns avrådan från berörd myndighet så är vår mening att arbetsgivaren ska betala lön om hen inte vill att du vid hemkomst kommer in och jobbar. Aktuella rekommendationer kring resmål hittar du på: www.regeringen.se/uds-reseinformation/ OBS att myndigheterna nu avråder från ALLA resor utanför Sverige (från den 14/3).

Är det ogiltig frånvaro om jag blir fast i ett annat land om flyget ställts in på grund av risk för smitta eller ett myndighetsbeslut?
Om flyget ställs in på grund av myndighetsbeslut är det inte att anse som ogiltig frånvaro. Däremot har du inte rätt till lön innan du kan komma till arbetet. Om du inte kunnat ta dig hem av annan anledning är det i princip att betrakta som olovlig frånvaro.
I båda fallen råder vi dig att kontakta din arbetsgivare omgående. Du är också välkommen att kontakta din avdelning för rådgivning. Du kan även kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du har något skydd för detta. I ditt medlemskap i Målarna ingår försäkringar i Folksam. https://www.folksam.se/forbund/malareforbundet

Kan jag stanna hemma från jobbet om jag har en nära anhörig som har allvarlig underliggande sjukdom?
Det skulle kunna vara så att man vill stanna hemma för att minimera risken att en nära anhörig blir smittad. Detta är inte fullt ut reglerat men det finns inget som automatiskt ger dig rätt att stanna hemma från arbetet.
Kontakta 1177 Vårdguiden och sätta dig in i Folkhälsoinstitutets riktlinjer. Om vårdpersonal anser att din anhöriga löper särskilt hög risk för att bli smittad och därför råder dig att vara hemma bör du kontakta Försäkringskassan om eventuell ersättning.

Barnen får inte gå till skola eller förskola! Får jag stanna hemma och ta hand om dem och vem betalar ersättning till mig i så fall?
Det finns ännu inget tydligt svar på denna fråga. Så fort vi får ny information kommer denna sida att uppdateras.

Jag jobbar hemma hos privatpersoner och vill inte vara så nära kunderna. Vad kan jag göra?
Arbetsgivaren är ansvarig för att systematiskt se över alla risker i arbetsmiljön och behöver därför vidta de åtgärder som krävs för att slippa smittspridning bland de anställda och mellan kund och anställda.

Hur ser de nya reglerna kring karensavdrag och läkarintyg ut?
Regeringen har fattat beslut om att under en period ta bort det karensavdrag man annars får i början av varje sjukskrivningsperiod. Det innebär i praktiken att du har rätt till sjuklön från första dagen om du blir sjuk.
Regeringen har även beslutat att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från dag åtta under sjuklöneperioden. Nu mer krävs läkarintyg från dag 21 krävs läkarintyg.

Vilken skyddsutrustning har jag rätt att bära på jobbet?
Arbetsgivaren ska dagligen hålla sig uppdaterad på nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Arbetsgivaren är den högste arbetsmiljöansvarige på din arbetsplats och ska därför systematiskt analysera och bedöma risker, ta aktiva åtgärder och kontrollera att resurser finns för att ni ska vara trygga på arbetet. Arbetsgivaren ska även ta in era synpunkter i samband med den risk- och konsekvensanalys hen genomför.
Visar analyser att det är nödvändigt att bära skyddsutrustning ska arbetsgivaren tillhandahålla det.

Har jag rätt stanna hemma från jobbet om jag är orolig för att bli smittad av coronaviruset?
Nej, du har inte rätt att stanna hemma från arbetet bara för att du själv är orolig. Om man är orolig ska man genast prata med sin arbetsgivare. Det är hen som är skyldig att utreda och åtgärda eventuella risker i arbetsmiljön oavsett om det skulle handla om coronaviruset eller annat. Stanna hemma ska du göra om du känner dig sjuk, om du är sjukskriven eller läkare eller arbetsgivaren har sagt att du ska vara hemma.

Frågor och svar kan komma att uppdateras och kompletteras.

Uppdaterad: