Jonny Helmersson, skyddsombud

Jonny Helmersson, skyddsombud

Jonny Helmersson, ett av förbundets skyddsombud

Idag är det skyddsombudets dag! Dagen till ära har vi pratat med Jonny Helmersson, ett av Målareförbundets skyddsombud. Johnny har varit skyddsombud i upp mot 10 år. Nu jobbar han på Mästarna Sjölander och är också regionalt skyddsombud i avdelning 10, Mellan Norrland.

Publicerad:

Varför blev du skyddsombud?

– Jag var fackligt engagerad innan jag blev skyddsombud, berättar Johnny. Jag ville ha rätt och då gällde det att lära sig avtalet. Kollegorna såg att jag var engagerad och att det hände grejer när jag tog tag i det, så när jag ställde upp så blev jag invald. Skillnaden sedan med att gå vidare och vara regionalt skyddsombud mot att vara lokaliserad på sitt företag är att man får se hur andra har det och det är väldigt lärorikt. Jag får också lära andra personer om arbetsmiljö.

Vad är den största skillnaden du gjort som skyddsombud?

– Jag har fått igenom en hel del arbetsmiljögrejer, sett till att kollegorna har rätt arbetskläder och att bygget av ställningar sker på ett säkert sätt och så vidare. Min roll i vardagen är att se till så mina kollegor tänker sig för och tar arbetsmiljö på allvar.

– Men det är ett generationsskifte nu. De yngre tänker mer på arbetsmiljö än de äldre. Jag har märkt att för en målare som är 50+ krävs det ofta en olycka för att de ska börja tänka på arbetsmiljön och ta den på allvar. Jag tror att det är positivt för framtiden, fler unga kanske kan vilja ställa upp för förtroendeuppdrag som skyddsombud. När de väl har fått tillräcklig erfarenhet av yrket och har grundintresset att vilja påverka på sin arbetsplats så är det en mycket intressant roll där man kan göra skillnad, avslutar Jonny Helmersson.

Hur blir du skyddsombud?

Vi behöver bli fler skyddsombud!

Att vara förtroendevald innebär att du har fått ett förtroende. Det betyder att du ska företräda medlemmarna på din arbetsplats på bästa möjliga sätt. Målareförbundet har rätt att utse skyddsombud på företag där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts. Skyddsombud utses av Målareförbundets avdelning på orten. Mandatet kommer från den lokala fackliga organisationen och det gäller att den som utses som skyddsombud har förtroendet bland arbetskamraterna.

Som skyddsombud ska du bland annat:

✔ Utföra skyddsronder.

✔ Aktivt arbeta för att arbetskamraterna inte utsätt för några risker eller fara på sin arbetsplats.

✔ Ha ett nära samarbete med verkstadsklubben (om sådan finns) och det regionala skyddsombudet (RSO) på avdelningen.

✔ Vara med i planering vid förändringar på arbetsplatsen som till exempel lokaler, arbetsorganisationer, arbetsmetoder samt medverka vid olycksfallsutredningar och vid rehabilitering.

✔ Delta i uppföljning av beslutade åtgärder.


Läs mer om uppdraget som skyddsombud här. Du kan också alltid höra av dig till din avdelning om du vill veta mer eller är intresserad av att bli skyddsombud eller andra förtroendeuppdrag!

Uppdaterad: