Avtalsrörelsen 2016

2016 års avtalsrörelse är nu avslutad och avtalet gäller för perioden 1 april 2016 till 30 april 2017 (13 mån). Nedan kan du läsa en sammanfattning av vad 2016 års avtal inehåller.

 • Det nya avtalet gäller för perioden 1 april 2016 till 30 april 2017 (13 mån)
 • Avtalet ger 2,38 procent i ökningar
 • Reallöneökningar för alla - Lägsta lönerna höjs med 696 kr
 • Arbetstidsförkortning, utökning med 2 timmar till totalt 34 timmar
 • Graviditetspenning, stärkt skydd för gravida
 • Samverkan i företaget gällande arbetsmiljö, stärkt roll för skyddsombuden
 • Arbetsgrupp om nytt statistikavtal (förhandlingsunderlag)
 • Partsgemensam översyn av EU-domen, Tyco, gällande resor
 • Personalutrymmen, fortsätta arbetet med åtgärder för att förbättra möjligheterna till lunch- och omklädningsrum
 • Branschanpassning av vidareutbildningen för skyddsombud
 • Höjning av värdet i ackordsprislistan – 2.6 procent
Uppdaterad: