6F-samordningen

6F är ett samarbete mellan fackförbund inom LO bestående av Målarna, Elektrikerna, Fastighets, Byggnads och Seko.

6F samverkar bland annat inom områdena administration, facklig-politiskt påverksasarbete, facklig utbildning, arbetsmiljö, internationellt arbete och kollektivavtalsfrågor.

Medlemsorganisationerna i 6F är enskilda fackförbund som tillvaratar sina egna medlemmars specifika behov och önskemål. Förbunden samverkar i olika frågor för att bättre kunna bevaka medlemmarnas intressen i varje förbund. I avtalsrörelserna bistår förbunden varandra situationsanpassat.

Läs mer på 6f.se

Uppdaterad: