Kongressens Politiska uttalande

Ålderdom ska inte vara en klassfråga!

Målarnas hårt arbetande medlemmar kommer efter avslutat arbetsliv, få känna in på bara huden hur ålderdomen blir en lång period av mycket låga inkomster.

Vi börjar arbeta tidigt och kan omöjligen med ständigt ökade produktionskrav och dagens arbetsmiljö förväntas arbeta längre. Vår medlemskår har svårt att arbeta fram till pension redan idag.

Idag gynnas högutbildade som etablerar sig senare och som därmed lätthet kan arbeta längre och inom generösa pensionsavtal som för våra medlemmar närmast kan beskrivas som utopiska. Denna omfördelning från fattig till rik är oacceptabel.

LO och Målarna har tagit sitt ansvar genom ökade pensionsavsättningar i kollektivavtalen. Nu är det politikens tur.

Vi har aldrig haft mer pengar, aldrig varit rikare och statsfinanserna aldrig starkare.

Pensionsavsättningarna måste höjas ordentligt. Målarnas medlemmar får i nuvarande system knappt 60 procent av sin lön i pension. Våra krav är att pensionen ska vara minst 80 procent efter 45 arbetade år. Målarnas medlemmar förtjänar en rejäl pension.

Moraliskt för att våra medlemmar kort sagt, efter ett långt och hårt arbetsliv förtjänar en rejäl pension som inte bara går att leva på, utan mer därtill. Ekonomiskt för att ett arbetsliv innebär utöver lönearbete, det faktum att man dels tjänat pengar åt en arbetsgivare ett helt arbetsliv samt betalat skatt och gjort rätt för sig ett helt arbetsliv.

När man gjort sin plikt ska man kunna kräva sin rätt! Sin rätt till en värdig pension, en värdig ålderdom!

Uppdaterad: