Sektion 5 - Katrineholm

Sektion 1 - Norrköping

Sektion 1 består av följande medlemmar:

  • Sabina Helmér, Ordförande, Studie- och lärlingsansvarig
  • Jaqueline Pettersson, Sekreterare
  • Mattias Carnesten, Ledamot

Vad gör vi i sektion 5?

  • Uppsökeri
  • Skyddsronder
  • Planerar och bokar årsmöten
  • Tar upp frågor som berör medlemmar i sektion 1​​​​​​
Uppdaterad: