Sektion 2 - Linköping

Du kan besöka oss på byggfackenshus i Linköping på Alkagatan. Välkommen!​​


Sektion 2 - Linköping

Sektion 2 består av följande medlemmar:

 • Pär Hjort, Ordförande
 • Linda Bengtsson, Sekreterare
 • Benny Törnell, Ledamot
 • Johan Rehn, Ledamot/Studie- och lärlingsansvarig
 • Malin Andersson, Ledamot
 • Lars Lindquist, Ledamot
 • Christoffer Schultz, Ledamot

Vad gör vi i sektion 2?

 • Uppsökeri
 • Skyddsronder
 • Planerar och bokar årsmöten
 • Tar upp frågor som berör medlemmar i sektion 2​​​​
Uppdaterad: