Sektion 4 - Nyköping

Du hittar oss på Sågargatan 4 i Norrköping

Välkommen!

Sektion 4 - Nyköping

Sektion 4 består av följande medlemmar:

  • Göran Larsson, Ordförande/Studieansvarig
  • Erik Hesse, Sekreterare/Lärlingsansvarig
  • Jonas Frank, Ledamot
  • Anders Eriksson, Ledamot

Vad gör vi i Sektion 4?

  • Uppsökeri
  • Skyddsronder
  • Planerar och bokar årsmöten
  • Tar upp frågor som berör medlemmar i sektion 4​​​
Uppdaterad: