Sektion 6 - Västervik

Sektion 6 - Västervik

Sektion 6 består av följande medlemmar:

  • Conny Boman, Ordförande
  • Hans Engborg, Ledamot

Vad gör vi i Sektion 6?

  • Uppsökeri
  • Skyddsronder
  • Planerar och bokar årsmöten
  • Tar upp frågor som berör medlemmar i sektion 6
Uppdaterad: