Sektion 1 - Norrköping

Vi har vår sektionslokal i samma lokaler som avdelningen har sitt kontor Hospitalsgatan 11​​


Sektion 1 - Norrköping

Sektion 1 består av följande medlemmar:

  • Christine Jonsjö, Ordförande
  • Adam Rauker, Sekreterare/Studieansvarig
  • ​​Joakim Agberg, Ledamot
  • Theodor Kviele, Ledamot/Lärlingsansvarig
  • Amanda Wahlqvist, Ledamot
  • Joakim Gunnarsson, Ledamot

Vad gör vi i sektion 1?

  • Uppsökeri
  • Skyddsronder
  • Planerar och bokar årsmöten
  • Tar upp frågor som berör medlemmar i sektion 1​​​​​​
Uppdaterad: