Avdelningsstyrelsen

Ordförande: Christine Jonsjö

Sekreterare: Pär Hjort

Kassör: Jimmy Gårdfalk

 

Ledamot: Adam Rauker, sektion 1 Norrköping

Ledamot: Benny Törnell, sektion 2 Linköping

Ledamot: Tony Hellberg, sektion 3 Eskilstuna

Ledamot: Jonas Frank, sektion 4 Nyköping

 

Studieorganisatör: Adam Rauker

 

MIRA-representanter: Sabina Hellmér

Adjungerad: Nicklas RingmanUppdaterad: