Lärling

Det är mycket att tänka på när du slutar skolan. Se till att du checkar av allt!

Att tänka på när du slutar skolan

Du skall genomgå en hälsoundersöking inom 2 månader. Det är för att kolla ditt hälsotillstånd när du börjar din anställning.

Se till att få ett anställningsbevis. Där står det var du jobbar och hur du är anställd.​​

När du börjar en anställning på en firma har du rätt att ha 5 dagars betald ledighet.​​ Det gäller även om du böjar en anställning på en annan firma.

Se till att du fyller i och sköter dina arbetskort. Dessa är bevis på hur många timmar du har jobbat. Timmarna förs in av din arbetsgivare på ditt konto i MYN.​​ Du kan bara tillgodoräkna dig timmarna om du jobbar hos en arbetsgivare som har ett avtal med Målareförbundet, Måleriföretagarna i Sverige.

Granskad: