2023

  • Årets Nordsjölärling 2023

    Nu är det åter dags för händelsen, Årets Nordsjölärling.

  • Ansök till Målarnas Kulturstipendium 2023

    Känner du någon inom förbundet eller inom någon annan del av arbetarrörelsen, som har gjort insatser som du tycker är värda en belöning? Det avser såväl yrkesutövande kulturarbetare som amatörer, medlemmar i Målareförbundet eller andra förbund.

  • Ansök till Målarnas Jämställdhetspris 2023

    Känner du till någon person inom förbundet, någon annan organisation eller övrig aktör inom arbetarrörelsen vars jämställdhetsarbete förtjänar att uppmärksammas?

Uppdaterad: