Målarna byter telefonnummer

Publicerad:

Målarna byter telefonnummer

Den 1 februari byter Målarna telefonnummer.

Nytt telefonnummer till Målarna blir 010 – 458 64 00.

I samband med nummerbytet sker ett par förbättringar för er som ringer till Målarna.
När ni ringer kommer ni få följande val,

  1. Om du som ringer vet namnet på den du söker, säger du namnet på personen och koppling sker direkt till den sökta personen.
  2. Om du som ringer vet numret på den avdelning du vill prata med, kan du välja avdelning med hjälp av sifferknapparna på telefonen.
  3. Om du inte väljer något av ovanstående val eller om ditt val är upptagen kopplas samtalet till förbundets växel.
Uppdaterad: